វិទ្យាសាស្ត្រ

ภาษาเขมรแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

พยางค์ វិ-ទ្យា-សាស
การแผลงเป็นอักษรโรมัน vɨtyiəsaah
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(key) /ʋɨt.jiə.saːh/

คำนามแก้ไข

វិទ្យាសាស្ត្រ (วิทฺยาสาสฺตฺร)

  1. วิทยาศาสตร์

คำพ้องความแก้ไข