ภาษาบาลี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

បាសាទ ช.

  1. รูปอักษรเขมรของ ปาสาท

การผันรูป

แก้ไข