ภาษาบาลี แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ปาสาท ช.

  1. ปราสาท

การผันรูป แก้ไข