ภาษาบาลี

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ปาสาท ช.

  1. ปราสาท

การผันรูป

แก้ไข