ภาษาบาลี แก้ไข

คำนาม แก้ไข

පාසාද ช.

  1. รูปอักษรสิงหลของ ปาสาท

การผันรูป แก้ไข