ภาษาพม่าแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

အကြောင်း (อกฺเราง์:)

  1. เหตุผล