เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဗုဒ္ဓ (พุทฺธช.

  1. อีกรูปหนึ่งของ พุทฺธ

วิภัตติแก้ไข

ภาษาพม่าแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาบาลี พุทฺธ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဗုဒ္ဓ (พุทฺธ)

  1. พระพุทธเจ้า