เปิดเมนูหลัก

ภาษาพม่าแก้ไข

คำนามแก้ไข

ပညာ (ปญา)

  1. ปัญญา