เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ภาษาพม่าแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาบาลี ปญฺญา

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ပညာ (ปญา)

  1. ปัญญา, ความรู้
  2. ทักษะ