ภาษาลาวแก้ไข

คำสันธานแก้ไข

ແຕ່ (แต่)

  1. แต่

คำบุพบทแก้ไข

ແຕ່ (แต่)

  1. จาก