ภาษาลาว แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

  • (ล้าสมัย) ຫລື (หลื)

การออกเสียง แก้ไข

คำสันธาน แก้ไข

ຫຼື (หลื)

  1. หรือ