ดูเพิ่ม: ຫລໍ່, ຫຼີ່, ຫຼື, ຫຼຸ, ຫຼໍ, และ ຫຼໍ່

ภาษาลาว

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำสันธาน

แก้ไข

ຫລື (หลื)

  1. (ล้าสมัย) การสะกดแบบอื่นของ ຫຼື (หลื)