ภาษาลาวแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

ຜູ່ (ผู่)

  1. ผู้