ภาษาลาวแก้ไข

คำนามแก้ไข

ຕົ້ນໄມ້ (ต็้นไม้)

  1. ต้นไม้