ภาษาลาวแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

ດ້ວຍ (ด้วย̃)

  1. ด้วย