ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ไผ่–สี–สุก

คำนามแก้ไข

ไผ่สีสุก

  1. ชื่อไผ่ชนิดหนึ่ง แขนงมีหนาม มี 2 ชนิดคือ ชนิดลำต้นใหญ่ตรง และชนิดลำต้นเล็กไม่ค่อยตรง