ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

โกฐทั้ง 9

  1. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่างกัน 9 ชนิด ได้แก่ [1] โกฐหัวบัว [2] โกฐสอ [3] โกฐเขมา [4] โกฐเชียง [5] โกฐจุฬาลัมพา (โกฐจุฬาลำพา) [6] โกฐกระดูก [7] โกฐก้านพร้าว [8] โกฐพุงปลา และ [9] โกฐชฎามังสี (โกฐชฎามังษี)

ดูเพิ่ม แก้ไข