ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

โกฐทั้ง 7

  1. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่างกัน 7 ชนิด ได้แก่ [1] โกฐหัวบัว [2] โกฐสอ [3] โกฐเขมา [4] โกฐเชียง [5] โกฐจุฬาลัมพา (โกฐจุฬาลำพา) [6] โกฐกระดูก และ [7] โกฐก้านพร้าว

ดูเพิ่ม แก้ไข