ดูเพิ่ม: แข่ว

ภาษาญ้อ

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

แข้ว

  1. ฟัน

ภาษาอีสาน

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

แข้ว

  1. อีกรูปหนึ่งของ แข่ว