ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:แก่-แรด

คำวิเศษณ์แก้ไข

แก่แรด

  1. จัดจ้านเกินอายุ, แก่เกินอายุ, แก่มาก