เชียร์ลีดเดอร์

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ cheerleader

คำนามแก้ไข

เชียร์ลีดเดอร์

  1. ผู้นำเชียร์ เรียกสั้น ๆ ว่า ลีด หรือ ลีดเดอร์
    วันเสาร์นี้จะมีการคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย

คำพ้องความแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557, หน้า 105.