ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • เงา - ตาม - ตัว

คำนามแก้ไข

เงาตามตัว

[1] (สำนวน) ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย