ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

เกลือปรกติ

  1. (เคมี) เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรดถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่จนหมดสิ้น เช่น โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข