ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์อา-กอน
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงaa-gɔɔn
ราชบัณฑิตยสภาa-kon
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ʔaː˧.kɔːn˧/()

คำนามแก้ไข

อากร

  1. หมู่, กอง
  2. บ่อเกิด, ที่เกิด
  3. ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
  4. คำสกรรถ, คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้ว หมายถึงพวกหรือหมู่ หรืออาจมีความหมายคงเดิมก็ได้

คำเกี่ยวข้องแก้ไข