ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ลา
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงlaa
ราชบัณฑิตยสภาla
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/laː˧/()

คำนามแก้ไข

ฬา

  1. รูปที่เลิกใช้ของ ลา (ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายม้า)