ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงสระสั้น}
หิน–กาก–เพ็ด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงhǐn–gàak–pét
ราชบัณฑิตยสภาhin–kak–phet
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/hin˩˩˦.kaːk̚˨˩.pʰet̚˦˥/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

หินกากเพชร

  1. เครื่องลับมีดเป็นต้นชนิดหนึ่ง