ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{ไม่ตามอักขรวิธี; เสียงสระสั้น}
หฺย็่อม
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงyɔ̀m
ราชบัณฑิตยสภาyom
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/jɔm˨˩/()

คำนามแก้ไข

หย่อม

  1. หมู่เล็ก ๆ, กองเล็ก ๆ
    หย่อมความกดอากาศต่ำ

ดูเพิ่มแก้ไข