หมวดหมู่:ภาษาไมนอส

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไมนอส

ภาษาไมนอส
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาไมนอส
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาไมนอส
Minoan language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไมนอส
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไมนอส
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาไมนอส
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาไมนอส
ดัชนี:ภาษาไมนอส
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของไมนอส
ไมนอส

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาไมนอส

ข้อมูลเกี่ยวกับ ไมนอส:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติไมนอส
ชื่ออื่น ๆ
  • ไมนวน
  • มิโนอัน
  • Minoan
รหัสภาษาomn
ตระกูล/กลุ่มภาษา ยังไม่จัดประเภท
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ1669994


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่