หมวดหมู่:ภาษาเติร์กเมน

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เติร์กเมน

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเติร์กเมน

ภาษานี้พูดในเติร์กเมนิสถาน, อัฟกานิสถาน, อิหร่าน, รัสเซีย, และ ตุรกี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเติร์กเมน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเติร์กเมน
ชื่อพ้อง
  • เติร์กเมนิสถาน
  • Turkmen
รหัสภาษาtk
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโอคุซ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9267

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่