หมวดหมู่:ภาษานาวัตล์คลาสสิก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นาวัตล์คลาสสิก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานาวัตล์คลาสสิก

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเม็กซิโก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานาวัตล์คลาสสิก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินาวัตล์คลาสสิก
ชื่อพ้อง
  • Classical Nahuatl
รหัสภาษาnci
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานาวัน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ559242

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่