หมวดหมู่:ภาษาทิเบต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ทิเบต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาทิเบต

ภาษานี้พูดในจีน, ภูฏาน, อินเดีย, ปากีสถาน, และ ทิเบต

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาทิเบต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติทิเบต
ชื่อพ้อง
 • Tibetan
วิธภาษา
 • Amdo Tibetan
  • Amdo
 • Dolpo
 • Khams
  • Khams Tibetan
 • Khamba
 • Gola
 • Humla
 • Limi
 • Lhasa
  • Lhasa Tibetan
 • Lhomi
 • Loke
 • Lowa
 • Mugom
 • Mugu
 • Mustang
 • Nubri
 • Panang
 • Shing Saapa
 • Thudam
 • Tichurong
 • Tseku
 • Ü
  • Dbus
 • Walungge
รหัสภาษาbo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาTibetic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Tibt-translit
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:Tibt-sortkey
วิกิสนเทศQ34271