หมวดหมู่:ภาษาตูวาลู

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตูวาลู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตูวาลู

ภาษานี้พูดในตูวาลู

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตูวาลู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตูวาลู
ชื่อพ้อง
  • Tuvaluan
รหัสภาษาtvl
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานิวเคลียร์พอลินีเชียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34055

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้