หมวดหมู่:ภาษาซาปา

ภาษาซาปา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซาปา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซาปา
ภาษาซาปา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซาปาในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซาปา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซาปา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซาปา
ซาปา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาปา

ภาษานี้เป็นพูดในเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซาปา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาปา
ชื่อพ้อง
  • ตั่ยซาปา
  • ไทซาปา
  • Sapa
  • Sa Pa
  • Tày Sa Pa
  • Tai Sapa
รหัสภาษาtys
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3446668ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด