หมวดหมู่:ภาษาซาปา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซาปา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาปา

ภาษานี้พูดในเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซาปา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาปา
ชื่อพ้อง
  • ตั่ยซาปา
  • ไทซาปา
  • Sapa
  • Sa Pa
  • Tày Sa Pa
  • Tai Sapa
รหัสภาษาtys
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3446668


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด