หมวดหมู่:ภาษาซาปา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซาปา

ภาษาซาปา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซาปา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซาปา
ภาษาซาปา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซาปา
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาซาปา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาซาปา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซาปา
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาซาปา
ดัชนี:ภาษาซาปา
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของซาปา
ซาปา

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาปา

ข้อมูลเกี่ยวกับ ซาปา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาปา
ชื่ออื่น ๆ
  • ตั่ยซาปา
  • ไทซาปา
  • Sapa
  • Sa Pa
  • Tày Sa Pa
  • Tai Sapa
รหัสภาษาtys
ตระกูล/กลุ่มภาษา ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ3446668


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด