หมวดหมู่:คำนามภาษามาลากาซี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มาลากาซี » คำหลัก » คำนาม

ศัพท์ภาษามาลากาซี ที่บ่งชี้บุคคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานที่ ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคิด