ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mamono

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ まもの

ภาษามาลากาซีแก้ไข

คำนามแก้ไข

mamono

  1. การฆ่าตัวตาย