ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ まもの ▶ ให้ดูที่ 真者
(ศัพท์นี้ まもの คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 真者)

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ まもの ▶ ให้ดูที่ 真物
(ศัพท์นี้ まもの คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 真物)

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ まもの ▶ ให้ดูที่ 麻物
(ศัพท์นี้ まもの คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 麻物)

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ まもの ▶ ให้ดูที่ 魔物
(ศัพท์นี้ まもの คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 魔物)