ภาษามาลากาซีแก้ไข

คำนามแก้ไข

andro

  1. กลางวัน