ภาษาบาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

สมฺ +‎ ยุ หรือ สมฺ +‎ อน

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

สมณ ก.

  1. ความสงบ
  2. ความระงับ

การผันรูปแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข