ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:สิด-ก้น-กุด-ติ

คำนาม แก้ไข

ศิษย์ก้นกุฏิ

  1. ศิษย์คนโปรดที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดอาจารย์ที่กุฏิตลอดเวลาและเป็นผู้ที่อาจารย์ไว้วางใจมาก
  2. ศิษย์คนโปรดของครูบาอาจารย์เพราะเคยรับใช้ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ มักจะเรียนเก่งด้วย