ศาสนูปถัมภก

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์สา-สะ-นู-ปะ-ถำ-พกสาด-สะ-นู-ปะ-ถำ-พก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǎa-sà-nuu-bpà-tǎm-póksàat-sà-nuu-bpà-tǎm-pók
ราชบัณฑิตยสภาsa-sa-nu-pa-tham-phoksat-sa-nu-pa-tham-phok
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/saː˩˩˦.sa˨˩.nuː˧.pa˨˩.tʰam˩˩˦.pʰok̚˦˥/()/saːt̚˨˩.sa˨˩.nuː˧.pa˨˩.tʰam˩˩˦.pʰok̚˦˥/()

คำนามแก้ไข

ศาสนูปถัมภก

  1. ผู้ทะนุบำรุงศาสนา, ผู้อุปถัมภ์ศาสนา