ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงพยัญชนะซ้ำ}
สัก-กะ-ยะ-พาบ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsàk-gà-yá-pâap
ราชบัณฑิตยสภาsak-ka-ya-phap
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/sak̚˨˩.ka˨˩.ja˦˥.pʰaːp̚˥˩/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

ศักยภาพ

  1. ภาวะแฝง, อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฎเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
    เขามีศักยภาพในการทำงานสูง
  2. คำนามธรรม ที่แสดงว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้น มีพลังขับเคลื่อนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงแต่ยังอยู่ภายในของคนๆนั้นหรือสิ่งนั้นๆ ซึ่งคาดเดาว่าคนๆนั้นหรือสิ่งนั้นๆ มีพลังขับเคลื่อนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอน คล้ายคำว่า สามารถ
    เขามีศักยภาพที่จะเป็นนักกีฬาเปตองได้
    น้ำป่าบนเขาแห่งนี้มีศักยภาพทำลายบ้านได้หลายหลัง

อ้างอิงแก้ไข

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒