วิกิพจนานุกรม:นโยบาย

นโยบายในวิกิพจนานุกรม
นโยบายหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม
มุมมองที่เป็นกลาง
ลิขสิทธิ์วิกิพจนานุกรม
กล้าเขียน
มารยาท
คู่มือในการเขียน

วิกิพจนานุกรม เป็นโครงการที่สร้างด้วยความร่วมมือของทุกคน และเป็นโครงการพี่น้องกับ สารานุกรมวิกิพีเดีย ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ:


จุดมุ่งหมายของเรากับวิกิพจนานุกรมคือ เพื่อสร้างพจนานุกรมที่เสรีและเชื่อถือได้
— อันที่จริง คือสร้างพจนานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และทุกภาษา ทั้งด้านความครอบคลุมและรายละเอียด


นโยบายหลักแก้ไข

  1. วิกิพจนานุกรมเป็นหนังสือ เป้าหมายไม่ได้มีมากไปกว่านั้น ลองดูที่ อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม
  2. หลีกเลี่ยงความไม่เป็นกลาง บทความทั้งหมดควรต้องเขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง โดยนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
  3. อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ วิกิพจนานุกรมเป็นหนังสือเสรี ที่อยู่ภายใต้สัญญา GFDL ตามสัญญาฉบับล่าสุด[1] การส่งงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามา จะเป็นการทำลายเป้าหมายที่จะสร้างสารานุกรมที่ทุกคนมีอิสระในการเผยแพร่ และอาจสร้างปัญหาทางกฎหมายได้ ดูเพิ่มเติมที่ ลิขสิทธิ์วิกิพจนานุกรม และ เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในวิกิพีเดีย
  4. ให้เกียรติผู้อื่น ผู้ที่ช่วยเขียนวิกิพจนานุกรมมาจากหลายที่ และหลายวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างกัน การให้เกียรติกับผู้อื่นเป็นกุญแจหลักที่จะทำให้การร่วมมือในการสร้างวิกิพจนานุกรม เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูเพิ่มเติมที่ มารยาทในวิกิพจนานุกรม

นโยบายอื่น เน้นแนวทางในการเขียนไปในทิศทางเดียวกัน ดังตัวอย่างด้านล่าง และดูเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือในการเขียน ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยถามได้ที่ ถามมาตอบไป หรือพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายได้ที่ สภากาแฟ