ดูเพิ่ม: ลาง, ลางิ, ล่าง, และ ล้าง

ภาษาญัฮกุร

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ยืมมาจากภาษาไทย ล้าง

การออกเสียง

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

ลาง่

  1. ล้าง