ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ลัด-ทิ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงlát-tí
ราชบัณฑิตยสภาlat-thi
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/lat̚˦˥.tʰiʔ˦˥/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

ลัทธิ

  1. คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือลัทธิเต๋า