ดูเพิ่ม: ยา, ยำ, ย่า, ย่ำ, และ ย้ำ

ภาษาแสก

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

ย๊า

  1. ย่าง, ปิ้ง