มนุษย์เงินเดือน

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

มนุษย์ + เงินเดือน; แปลจากภาษาอังกฤษ salaryman < ภาษาญี่ปุ่น サラリーマン < ภาษาอังกฤษ salary + man

ทั้งนี้ salaryman เป็นภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้น (和製英語) ดังนั้นจึงถือว่ามีรากศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่น

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{ไม่ตามอักขรวิธี; เสียงสระสั้น}
มะ-นุด-เงิ็น-เดือนม̄ะ-นุด-เงิ็น-เดือน
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงmá-nút-ngən-dʉʉanma-nút-ngən-dʉʉan
ราชบัณฑิตยสภาma-nut-ngoen-dueanma-nut-ngoen-duean
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ma˦˥.nut̚˦˥.ŋɤn˧.dɯa̯n˧/()/ma˧.nut̚˦˥.ŋɤn˧.dɯa̯n˧/()

คำนามแก้ไข

มนุษย์เงินเดือน

  1. ผู้มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว