ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/20800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+20800 ถึง U+20FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+20800 (133120) 𠠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20800
U+20801 (133121) 𠠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20801
U+20802 (133122) 𠠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20802
U+20803 (133123) 𠠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20803
U+20804 (133124) 𠠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20804
U+20805 (133125) 𠠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20805
U+20806 (133126) 𠠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20806
U+20807 (133127) 𠠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20807
U+20808 (133128) 𠠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20808
U+20809 (133129) 𠠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20809
U+2080A (133130) 𠠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080A
U+2080B (133131) 𠠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080B
U+2080C (133132) 𠠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080C
U+2080D (133133) 𠠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080D
U+2080E (133134) 𠠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080E
U+2080F (133135) 𠠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2080F
U+20810 (133136) 𠠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20810
U+20811 (133137) 𠠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20811
U+20812 (133138) 𠠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20812
U+20813 (133139) 𠠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20813
U+20814 (133140) 𠠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20814
U+20815 (133141) 𠠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20815
U+20816 (133142) 𠠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20816
U+20817 (133143) 𠠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20817
U+20818 (133144) 𠠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20818
U+20819 (133145) 𠠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20819
U+2081A (133146) 𠠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081A
U+2081B (133147) 𠠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081B
U+2081C (133148) 𠠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081C
U+2081D (133149) 𠠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081D
U+2081E (133150) 𠠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081E
U+2081F (133151) 𠠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2081F
U+20820 (133152) 𠠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20820
U+20821 (133153) 𠠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20821
U+20822 (133154) 𠠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20822
U+20823 (133155) 𠠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20823
U+20824 (133156) 𠠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20824
U+20825 (133157) 𠠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20825
U+20826 (133158) 𠠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20826
U+20827 (133159) 𠠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20827
U+20828 (133160) 𠠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20828
U+20829 (133161) 𠠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20829
U+2082A (133162) 𠠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082A
U+2082B (133163) 𠠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082B
U+2082C (133164) 𠠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082C
U+2082D (133165) 𠠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082D
U+2082E (133166) 𠠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082E
U+2082F (133167) 𠠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2082F
U+20830 (133168) 𠠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20830
U+20831 (133169) 𠠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20831
U+20832 (133170) 𠠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20832
U+20833 (133171) 𠠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20833
U+20834 (133172) 𠠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20834
U+20835 (133173) 𠠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20835
U+20836 (133174) 𠠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20836
U+20837 (133175) 𠠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20837
U+20838 (133176) 𠠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20838
U+20839 (133177) 𠠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20839
U+2083A (133178) 𠠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083A
U+2083B (133179) 𠠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083B
U+2083C (133180) 𠠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083C
U+2083D (133181) 𠠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083D
U+2083E (133182) 𠠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083E
U+2083F (133183) 𠠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2083F
U+20840 (133184) 𠡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20840
U+20841 (133185) 𠡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20841
U+20842 (133186) 𠡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20842
U+20843 (133187) 𠡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20843
U+20844 (133188) 𠡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20844
U+20845 (133189) 𠡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20845
U+20846 (133190) 𠡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20846
U+20847 (133191) 𠡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20847
U+20848 (133192) 𠡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20848
U+20849 (133193) 𠡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20849
U+2084A (133194) 𠡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084A
U+2084B (133195) 𠡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084B
U+2084C (133196) 𠡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084C
U+2084D (133197) 𠡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084D
U+2084E (133198) 𠡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084E
U+2084F (133199) 𠡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2084F
U+20850 (133200) 𠡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20850
U+20851 (133201) 𠡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20851
U+20852 (133202) 𠡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20852
U+20853 (133203) 𠡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20853
U+20854 (133204) 𠡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20854
U+20855 (133205) 𠡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20855
U+20856 (133206) 𠡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20856
U+20857 (133207) 𠡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20857
U+20858 (133208) 𠡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20858
U+20859 (133209) 𠡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20859
U+2085A (133210) 𠡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085A
U+2085B (133211) 𠡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085B
U+2085C (133212) 𠡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085C
U+2085D (133213) 𠡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085D
U+2085E (133214) 𠡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085E
U+2085F (133215) 𠡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2085F
U+20860 (133216) 𠡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20860
U+20861 (133217) 𠡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20861
U+20862 (133218) 𠡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20862
U+20863 (133219) 𠡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20863
U+20864 (133220) 𠡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20864
U+20865 (133221) 𠡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20865
U+20866 (133222) 𠡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20866
U+20867 (133223) 𠡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20867
U+20868 (133224) 𠡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20868
U+20869 (133225) 𠡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20869
U+2086A (133226) 𠡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086A
U+2086B (133227) 𠡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086B
U+2086C (133228) 𠡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086C
U+2086D (133229) 𠡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086D
U+2086E (133230) 𠡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086E
U+2086F (133231) 𠡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2086F
U+20870 (133232) 𠡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20870
U+20871 (133233) 𠡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20871
U+20872 (133234) 𠡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20872
U+20873 (133235) 𠡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20873
U+20874 (133236) 𠡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20874
U+20875 (133237) 𠡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20875
U+20876 (133238) 𠡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20876
U+20877 (133239) 𠡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20877
U+20878 (133240) 𠡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20878
U+20879 (133241) 𠡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20879
U+2087A (133242) 𠡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087A
U+2087B (133243) 𠡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087B
U+2087C (133244) 𠡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087C
U+2087D (133245) 𠡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087D
U+2087E (133246) 𠡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087E
U+2087F (133247) 𠡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2087F
U+20880 (133248) 𠢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20880
U+20881 (133249) 𠢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20881
U+20882 (133250) 𠢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20882
U+20883 (133251) 𠢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20883
U+20884 (133252) 𠢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20884
U+20885 (133253) 𠢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20885
U+20886 (133254) 𠢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20886
U+20887 (133255) 𠢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20887
U+20888 (133256) 𠢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20888
U+20889 (133257) 𠢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20889
U+2088A (133258) 𠢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088A
U+2088B (133259) 𠢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088B
U+2088C (133260) 𠢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088C
U+2088D (133261) 𠢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088D
U+2088E (133262) 𠢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088E
U+2088F (133263) 𠢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2088F
U+20890 (133264) 𠢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20890
U+20891 (133265) 𠢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20891
U+20892 (133266) 𠢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20892
U+20893 (133267) 𠢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20893
U+20894 (133268) 𠢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20894
U+20895 (133269) 𠢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20895
U+20896 (133270) 𠢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20896
U+20897 (133271) 𠢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20897
U+20898 (133272) 𠢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20898
U+20899 (133273) 𠢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20899
U+2089A (133274) 𠢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089A
U+2089B (133275) 𠢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089B
U+2089C (133276) 𠢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089C
U+2089D (133277) 𠢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089D
U+2089E (133278) 𠢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089E
U+2089F (133279) 𠢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2089F
U+208A0 (133280) 𠢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A0
U+208A1 (133281) 𠢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A1
U+208A2 (133282) 𠢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A2
U+208A3 (133283) 𠢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A3
U+208A4 (133284) 𠢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A4
U+208A5 (133285) 𠢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A5
U+208A6 (133286) 𠢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A6
U+208A7 (133287) 𠢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A7
U+208A8 (133288) 𠢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A8
U+208A9 (133289) 𠢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208A9
U+208AA (133290) 𠢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AA
U+208AB (133291) 𠢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AB
U+208AC (133292) 𠢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AC
U+208AD (133293) 𠢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AD
U+208AE (133294) 𠢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AE
U+208AF (133295) 𠢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208AF
U+208B0 (133296) 𠢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B0
U+208B1 (133297) 𠢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B1
U+208B2 (133298) 𠢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B2
U+208B3 (133299) 𠢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B3
U+208B4 (133300) 𠢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B4
U+208B5 (133301) 𠢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B5
U+208B6 (133302) 𠢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B6
U+208B7 (133303) 𠢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B7
U+208B8 (133304) 𠢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B8
U+208B9 (133305) 𠢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208B9
U+208BA (133306) 𠢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BA
U+208BB (133307) 𠢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BB
U+208BC (133308) 𠢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BC
U+208BD (133309) 𠢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BD
U+208BE (133310) 𠢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BE
U+208BF (133311) 𠢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208BF
U+208C0 (133312) 𠣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C0
U+208C1 (133313) 𠣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C1
U+208C2 (133314) 𠣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C2
U+208C3 (133315) 𠣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C3
U+208C4 (133316) 𠣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C4
U+208C5 (133317) 𠣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C5
U+208C6 (133318) 𠣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C6
U+208C7 (133319) 𠣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C7
U+208C8 (133320) 𠣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C8
U+208C9 (133321) 𠣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208C9
U+208CA (133322) 𠣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CA
U+208CB (133323) 𠣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CB
U+208CC (133324) 𠣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CC
U+208CD (133325) 𠣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CD
U+208CE (133326) 𠣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CE
U+208CF (133327) 𠣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208CF
U+208D0 (133328) 𠣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D0
U+208D1 (133329) 𠣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D1
U+208D2 (133330) 𠣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D2
U+208D3 (133331) 𠣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D3
U+208D4 (133332) 𠣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D4
U+208D5 (133333) 𠣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D5
U+208D6 (133334) 𠣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D6
U+208D7 (133335) 𠣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D7
U+208D8 (133336) 𠣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D8
U+208D9 (133337) 𠣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208D9
U+208DA (133338) 𠣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DA
U+208DB (133339) 𠣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DB
U+208DC (133340) 𠣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DC
U+208DD (133341) 𠣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DD
U+208DE (133342) 𠣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DE
U+208DF (133343) 𠣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208DF
U+208E0 (133344) 𠣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E0
U+208E1 (133345) 𠣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E1
U+208E2 (133346) 𠣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E2
U+208E3 (133347) 𠣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E3
U+208E4 (133348) 𠣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E4
U+208E5 (133349) 𠣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E5
U+208E6 (133350) 𠣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E6
U+208E7 (133351) 𠣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E7
U+208E8 (133352) 𠣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E8
U+208E9 (133353) 𠣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208E9
U+208EA (133354) 𠣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208EA
U+208EB (133355) 𠣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208EB
U+208EC (133356) 𠣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208EC
U+208ED (133357) 𠣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208ED
U+208EE (133358) 𠣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208EE
U+208EF (133359) 𠣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208EF
U+208F0 (133360) 𠣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F0
U+208F1 (133361) 𠣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F1
U+208F2 (133362) 𠣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F2
U+208F3 (133363) 𠣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F3
U+208F4 (133364) 𠣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F4
U+208F5 (133365) 𠣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F5
U+208F6 (133366) 𠣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F6
U+208F7 (133367) 𠣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F7
U+208F8 (133368) 𠣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F8
U+208F9 (133369) 𠣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208F9
U+208FA (133370) 𠣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FA
U+208FB (133371) 𠣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FB
U+208FC (133372) 𠣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FC
U+208FD (133373) 𠣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FD
U+208FE (133374) 𠣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FE
U+208FF (133375) 𠣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-208FF
U+20900 (133376) 𠤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20900
U+20901 (133377) 𠤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20901
U+20902 (133378) 𠤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20902
U+20903 (133379) 𠤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20903
U+20904 (133380) 𠤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20904
U+20905 (133381) 𠤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20905
U+20906 (133382) 𠤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20906
U+20907 (133383) 𠤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20907
U+20908 (133384) 𠤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20908
U+20909 (133385) 𠤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20909
U+2090A (133386) 𠤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090A
U+2090B (133387) 𠤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090B
U+2090C (133388) 𠤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090C
U+2090D (133389) 𠤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090D
U+2090E (133390) 𠤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090E
U+2090F (133391) 𠤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2090F
U+20910 (133392) 𠤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20910
U+20911 (133393) 𠤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20911
U+20912 (133394) 𠤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20912
U+20913 (133395) 𠤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20913
U+20914 (133396) 𠤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20914
U+20915 (133397) 𠤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20915
U+20916 (133398) 𠤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20916
U+20917 (133399) 𠤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20917
U+20918 (133400) 𠤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20918
U+20919 (133401) 𠤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20919
U+2091A (133402) 𠤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091A
U+2091B (133403) 𠤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091B
U+2091C (133404) 𠤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091C
U+2091D (133405) 𠤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091D
U+2091E (133406) 𠤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091E
U+2091F (133407) 𠤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2091F
U+20920 (133408) 𠤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20920
U+20921 (133409) 𠤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20921
U+20922 (133410) 𠤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20922
U+20923 (133411) 𠤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20923
U+20924 (133412) 𠤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20924
U+20925 (133413) 𠤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20925
U+20926 (133414) 𠤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20926
U+20927 (133415) 𠤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20927
U+20928 (133416) 𠤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20928
U+20929 (133417) 𠤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20929
U+2092A (133418) 𠤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092A
U+2092B (133419) 𠤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092B
U+2092C (133420) 𠤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092C
U+2092D (133421) 𠤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092D
U+2092E (133422) 𠤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092E
U+2092F (133423) 𠤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092F
U+20930 (133424) 𠤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20930
U+20931 (133425) 𠤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20931
U+20932 (133426) 𠤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20932
U+20933 (133427) 𠤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20933
U+20934 (133428) 𠤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20934
U+20935 (133429) 𠤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20935
U+20936 (133430) 𠤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20936
U+20937 (133431) 𠤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20937
U+20938 (133432) 𠤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20938
U+20939 (133433) 𠤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20939
U+2093A (133434) 𠤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093A
U+2093B (133435) 𠤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093B
U+2093C (133436) 𠤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093C
U+2093D (133437) 𠤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093D
U+2093E (133438) 𠤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093E
U+2093F (133439) 𠤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2093F
U+20940 (133440) 𠥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20940
U+20941 (133441) 𠥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20941
U+20942 (133442) 𠥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20942
U+20943 (133443) 𠥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20943
U+20944 (133444) 𠥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20944
U+20945 (133445) 𠥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20945
U+20946 (133446) 𠥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20946
U+20947 (133447) 𠥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20947
U+20948 (133448) 𠥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20948
U+20949 (133449) 𠥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20949
U+2094A (133450) 𠥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094A
U+2094B (133451) 𠥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094B
U+2094C (133452) 𠥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094C
U+2094D (133453) 𠥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094D
U+2094E (133454) 𠥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094E
U+2094F (133455) 𠥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2094F
U+20950 (133456) 𠥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20950
U+20951 (133457) 𠥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20951
U+20952 (133458) 𠥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20952
U+20953 (133459) 𠥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20953
U+20954 (133460) 𠥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20954
U+20955 (133461) 𠥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20955
U+20956 (133462) 𠥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20956
U+20957 (133463) 𠥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20957
U+20958 (133464) 𠥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20958
U+20959 (133465) 𠥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20959
U+2095A (133466) 𠥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095A
U+2095B (133467) 𠥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095B
U+2095C (133468) 𠥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095C
U+2095D (133469) 𠥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095D
U+2095E (133470) 𠥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095E
U+2095F (133471) 𠥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2095F
U+20960 (133472) 𠥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20960
U+20961 (133473) 𠥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20961
U+20962 (133474) 𠥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20962
U+20963 (133475) 𠥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20963
U+20964 (133476) 𠥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20964
U+20965 (133477) 𠥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20965
U+20966 (133478) 𠥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20966
U+20967 (133479) 𠥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20967
U+20968 (133480) 𠥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20968
U+20969 (133481) 𠥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20969
U+2096A (133482) 𠥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096A
U+2096B (133483) 𠥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096B
U+2096C (133484) 𠥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096C
U+2096D (133485) 𠥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096D
U+2096E (133486) 𠥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096E
U+2096F (133487) 𠥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2096F
U+20970 (133488) 𠥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20970
U+20971 (133489) 𠥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20971
U+20972 (133490) 𠥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20972
U+20973 (133491) 𠥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20973
U+20974 (133492) 𠥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20974
U+20975 (133493) 𠥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20975
U+20976 (133494) 𠥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20976
U+20977 (133495) 𠥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20977
U+20978 (133496) 𠥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20978
U+20979 (133497) 𠥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20979
U+2097A (133498) 𠥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097A
U+2097B (133499) 𠥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097B
U+2097C (133500) 𠥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097C
U+2097D (133501) 𠥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097D
U+2097E (133502) 𠥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097E
U+2097F (133503) 𠥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2097F
U+20980 (133504) 𠦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20980
U+20981 (133505) 𠦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20981
U+20982 (133506) 𠦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20982
U+20983 (133507) 𠦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20983
U+20984 (133508) 𠦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20984
U+20985 (133509) 𠦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20985
U+20986 (133510) 𠦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20986
U+20987 (133511) 𠦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20987
U+20988 (133512) 𠦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20988
U+20989 (133513) 𠦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20989
U+2098A (133514) 𠦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098A
U+2098B (133515) 𠦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098B
U+2098C (133516) 𠦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098C
U+2098D (133517) 𠦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098D
U+2098E (133518) 𠦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098E
U+2098F (133519) 𠦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2098F
U+20990 (133520) 𠦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20990
U+20991 (133521) 𠦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20991
U+20992 (133522) 𠦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20992
U+20993 (133523) 𠦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20993
U+20994 (133524) 𠦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20994
U+20995 (133525) 𠦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20995
U+20996 (133526) 𠦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20996
U+20997 (133527) 𠦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20997
U+20998 (133528) 𠦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20998
U+20999 (133529) 𠦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20999
U+2099A (133530) 𠦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099A
U+2099B (133531) 𠦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099B
U+2099C (133532) 𠦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099C
U+2099D (133533) 𠦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099D
U+2099E (133534) 𠦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099E
U+2099F (133535) 𠦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2099F
U+209A0 (133536) 𠦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A0
U+209A1 (133537) 𠦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A1
U+209A2 (133538) 𠦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A2
U+209A3 (133539) 𠦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A3
U+209A4 (133540) 𠦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A4
U+209A5 (133541) 𠦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A5
U+209A6 (133542) 𠦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A6
U+209A7 (133543) 𠦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A7
U+209A8 (133544) 𠦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A8
U+209A9 (133545) 𠦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209A9
U+209AA (133546) 𠦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AA
U+209AB (133547) 𠦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AB
U+209AC (133548) 𠦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AC
U+209AD (133549) 𠦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AD
U+209AE (133550) 𠦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AE
U+209AF (133551) 𠦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209AF
U+209B0 (133552) 𠦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B0
U+209B1 (133553) 𠦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B1
U+209B2 (133554) 𠦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B2
U+209B3 (133555) 𠦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B3
U+209B4 (133556) 𠦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B4
U+209B5 (133557) 𠦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B5
U+209B6 (133558) 𠦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B6
U+209B7 (133559) 𠦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B7
U+209B8 (133560) 𠦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B8
U+209B9 (133561) 𠦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209B9
U+209BA (133562) 𠦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BA
U+209BB (133563) 𠦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BB
U+209BC (133564) 𠦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BC
U+209BD (133565) 𠦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BD
U+209BE (133566) 𠦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BE
U+209BF (133567) 𠦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209BF
U+209C0 (133568) 𠧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C0
U+209C1 (133569) 𠧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C1
U+209C2 (133570) 𠧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C2
U+209C3 (133571) 𠧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C3
U+209C4 (133572) 𠧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C4
U+209C5 (133573) 𠧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C5
U+209C6 (133574) 𠧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C6
U+209C7 (133575) 𠧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C7
U+209C8 (133576) 𠧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C8
U+209C9 (133577) 𠧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209C9
U+209CA (133578) 𠧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CA
U+209CB (133579) 𠧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CB
U+209CC (133580) 𠧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CC
U+209CD (133581) 𠧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CD
U+209CE (133582) 𠧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CE
U+209CF (133583) 𠧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209CF
U+209D0 (133584) 𠧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D0
U+209D1 (133585) 𠧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D1
U+209D2 (133586) 𠧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D2
U+209D3 (133587) 𠧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D3
U+209D4 (133588) 𠧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D4
U+209D5 (133589) 𠧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D5
U+209D6 (133590) 𠧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D6
U+209D7 (133591) 𠧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D7
U+209D8 (133592) 𠧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D8
U+209D9 (133593) 𠧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209D9
U+209DA (133594) 𠧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DA
U+209DB (133595) 𠧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DB
U+209DC (133596) 𠧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DC
U+209DD (133597) 𠧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DD
U+209DE (133598) 𠧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DE
U+209DF (133599) 𠧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209DF
U+209E0 (133600) 𠧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E0
U+209E1 (133601) 𠧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E1
U+209E2 (133602) 𠧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E2
U+209E3 (133603) 𠧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E3
U+209E4 (133604) 𠧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E4
U+209E5 (133605) 𠧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E5
U+209E6 (133606) 𠧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E6
U+209E7 (133607) 𠧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E7
U+209E8 (133608) 𠧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E8
U+209E9 (133609) 𠧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209E9
U+209EA (133610) 𠧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209EA
U+209EB (133611) 𠧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209EB
U+209EC (133612) 𠧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209EC
U+209ED (133613) 𠧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209ED
U+209EE (133614) 𠧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209EE
U+209EF (133615) 𠧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209EF
U+209F0 (133616) 𠧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F0
U+209F1 (133617) 𠧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F1
U+209F2 (133618) 𠧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F2
U+209F3 (133619) 𠧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F3
U+209F4 (133620) 𠧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F4
U+209F5 (133621) 𠧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F5
U+209F6 (133622) 𠧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F6
U+209F7 (133623) 𠧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F7
U+209F8 (133624) 𠧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F8
U+209F9 (133625) 𠧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209F9
U+209FA (133626) 𠧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FA
U+209FB (133627) 𠧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FB
U+209FC (133628) 𠧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FC
U+209FD (133629) 𠧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FD
U+209FE (133630) 𠧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FE
U+209FF (133631) 𠧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-209FF
U+20A00 (133632) 𠨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A00
U+20A01 (133633) 𠨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A01
U+20A02 (133634) 𠨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A02
U+20A03 (133635) 𠨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A03
U+20A04 (133636) 𠨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A04
U+20A05 (133637) 𠨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A05
U+20A06 (133638) 𠨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A06
U+20A07 (133639) 𠨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A07
U+20A08 (133640) 𠨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A08
U+20A09 (133641) 𠨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A09
U+20A0A (133642) 𠨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0A
U+20A0B (133643) 𠨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0B
U+20A0C (133644) 𠨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0C
U+20A0D (133645) 𠨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0D
U+20A0E (133646) 𠨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0E
U+20A0F (133647) 𠨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A0F
U+20A10 (133648) 𠨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A10
U+20A11 (133649) 𠨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A11
U+20A12 (133650) 𠨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A12
U+20A13 (133651) 𠨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A13
U+20A14 (133652) 𠨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A14
U+20A15 (133653) 𠨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A15
U+20A16 (133654) 𠨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A16
U+20A17 (133655) 𠨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A17
U+20A18 (133656) 𠨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A18
U+20A19 (133657) 𠨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A19
U+20A1A (133658) 𠨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1A
U+20A1B (133659) 𠨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1B
U+20A1C (133660) 𠨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1C
U+20A1D (133661) 𠨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1D
U+20A1E (133662) 𠨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1E
U+20A1F (133663) 𠨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A1F
U+20A20 (133664) 𠨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A20
U+20A21 (133665) 𠨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A21
U+20A22 (133666) 𠨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A22
U+20A23 (133667) 𠨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A23
U+20A24 (133668) 𠨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A24
U+20A25 (133669) 𠨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A25
U+20A26 (133670) 𠨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A26
U+20A27 (133671) 𠨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A27
U+20A28 (133672) 𠨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A28
U+20A29 (133673) 𠨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A29
U+20A2A (133674) 𠨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2A
U+20A2B (133675) 𠨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2B
U+20A2C (133676) 𠨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2C
U+20A2D (133677) 𠨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2D
U+20A2E (133678) 𠨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2E
U+20A2F (133679) 𠨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A2F
U+20A30 (133680) 𠨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A30
U+20A31 (133681) 𠨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A31
U+20A32 (133682) 𠨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A32
U+20A33 (133683) 𠨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A33
U+20A34 (133684) 𠨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A34
U+20A35 (133685) 𠨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A35
U+20A36 (133686) 𠨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A36
U+20A37 (133687) 𠨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A37
U+20A38 (133688) 𠨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A38
U+20A39 (133689) 𠨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A39
U+20A3A (133690) 𠨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3A
U+20A3B (133691) 𠨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3B
U+20A3C (133692) 𠨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3C
U+20A3D (133693) 𠨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3D
U+20A3E (133694) 𠨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3E
U+20A3F (133695) 𠨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A3F
U+20A40 (133696) 𠩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A40
U+20A41 (133697) 𠩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A41
U+20A42 (133698) 𠩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A42
U+20A43 (133699) 𠩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A43
U+20A44 (133700) 𠩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A44
U+20A45 (133701) 𠩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A45
U+20A46 (133702) 𠩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A46
U+20A47 (133703) 𠩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A47
U+20A48 (133704) 𠩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A48
U+20A49 (133705) 𠩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A49
U+20A4A (133706) 𠩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4A
U+20A4B (133707) 𠩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4B
U+20A4C (133708) 𠩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4C
U+20A4D (133709) 𠩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4D
U+20A4E (133710) 𠩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4E
U+20A4F (133711) 𠩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A4F
U+20A50 (133712) 𠩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A50
U+20A51 (133713) 𠩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A51
U+20A52 (133714) 𠩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A52
U+20A53 (133715) 𠩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A53
U+20A54 (133716) 𠩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A54
U+20A55 (133717) 𠩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A55
U+20A56 (133718) 𠩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A56
U+20A57 (133719) 𠩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A57
U+20A58 (133720) 𠩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A58
U+20A59 (133721) 𠩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A59
U+20A5A (133722) 𠩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5A
U+20A5B (133723) 𠩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5B
U+20A5C (133724) 𠩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5C
U+20A5D (133725) 𠩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5D
U+20A5E (133726) 𠩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5E
U+20A5F (133727) 𠩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A5F
U+20A60 (133728) 𠩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A60
U+20A61 (133729) 𠩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A61
U+20A62 (133730) 𠩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A62
U+20A63 (133731) 𠩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A63
U+20A64 (133732) 𠩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A64
U+20A65 (133733) 𠩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A65
U+20A66 (133734) 𠩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A66
U+20A67 (133735) 𠩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A67
U+20A68 (133736) 𠩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A68
U+20A69 (133737) 𠩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A69
U+20A6A (133738) 𠩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6A
U+20A6B (133739) 𠩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6B
U+20A6C (133740) 𠩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6C
U+20A6D (133741) 𠩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6D
U+20A6E (133742) 𠩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6E
U+20A6F (133743) 𠩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A6F
U+20A70 (133744) 𠩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A70
U+20A71 (133745) 𠩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A71
U+20A72 (133746) 𠩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A72
U+20A73 (133747) 𠩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A73
U+20A74 (133748) 𠩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A74
U+20A75 (133749) 𠩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A75
U+20A76 (133750) 𠩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A76
U+20A77 (133751) 𠩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A77
U+20A78 (133752) 𠩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A78
U+20A79 (133753) 𠩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A79
U+20A7A (133754) 𠩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7A
U+20A7B (133755) 𠩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7B
U+20A7C (133756) 𠩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7C
U+20A7D (133757) 𠩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7D
U+20A7E (133758) 𠩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7E
U+20A7F (133759) 𠩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A7F
U+20A80 (133760) 𠪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A80
U+20A81 (133761) 𠪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A81
U+20A82 (133762) 𠪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A82
U+20A83 (133763) 𠪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A83
U+20A84 (133764) 𠪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A84
U+20A85 (133765) 𠪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A85
U+20A86 (133766) 𠪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A86
U+20A87 (133767) 𠪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A87
U+20A88 (133768) 𠪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A88
U+20A89 (133769) 𠪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A89
U+20A8A (133770) 𠪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8A
U+20A8B (133771) 𠪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8B
U+20A8C (133772) 𠪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8C
U+20A8D (133773) 𠪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8D
U+20A8E (133774) 𠪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8E
U+20A8F (133775) 𠪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A8F
U+20A90 (133776) 𠪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A90
U+20A91 (133777) 𠪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A91
U+20A92 (133778) 𠪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A92
U+20A93 (133779) 𠪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A93
U+20A94 (133780) 𠪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A94
U+20A95 (133781) 𠪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A95
U+20A96 (133782) 𠪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A96
U+20A97 (133783) 𠪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A97
U+20A98 (133784) 𠪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A98
U+20A99 (133785) 𠪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A99
U+20A9A (133786) 𠪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9A
U+20A9B (133787) 𠪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9B
U+20A9C (133788) 𠪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9C
U+20A9D (133789) 𠪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9D
U+20A9E (133790) 𠪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9E
U+20A9F (133791) 𠪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20A9F
U+20AA0 (133792) 𠪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA0
U+20AA1 (133793) 𠪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA1
U+20AA2 (133794) 𠪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA2
U+20AA3 (133795) 𠪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA3
U+20AA4 (133796) 𠪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA4
U+20AA5 (133797) 𠪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA5
U+20AA6 (133798) 𠪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA6
U+20AA7 (133799) 𠪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA7
U+20AA8 (133800) 𠪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA8
U+20AA9 (133801) 𠪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AA9
U+20AAA (133802) 𠪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAA
U+20AAB (133803) 𠪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAB
U+20AAC (133804) 𠪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAC
U+20AAD (133805) 𠪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAD
U+20AAE (133806) 𠪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAE
U+20AAF (133807) 𠪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AAF
U+20AB0 (133808) 𠪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB0
U+20AB1 (133809) 𠪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB1
U+20AB2 (133810) 𠪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB2
U+20AB3 (133811) 𠪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB3
U+20AB4 (133812) 𠪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB4
U+20AB5 (133813) 𠪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB5
U+20AB6 (133814) 𠪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB6
U+20AB7 (133815) 𠪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB7
U+20AB8 (133816) 𠪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB8
U+20AB9 (133817) 𠪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AB9
U+20ABA (133818) 𠪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABA
U+20ABB (133819) 𠪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABB
U+20ABC (133820) 𠪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABC
U+20ABD (133821) 𠪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABD
U+20ABE (133822) 𠪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABE
U+20ABF (133823) 𠪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ABF
U+20AC0 (133824) 𠫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC0
U+20AC1 (133825) 𠫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC1
U+20AC2 (133826) 𠫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC2
U+20AC3 (133827) 𠫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC3
U+20AC4 (133828) 𠫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC4
U+20AC5 (133829) 𠫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC5
U+20AC6 (133830) 𠫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC6
U+20AC7 (133831) 𠫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC7
U+20AC8 (133832) 𠫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC8
U+20AC9 (133833) 𠫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AC9
U+20ACA (133834) 𠫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACA
U+20ACB (133835) 𠫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACB
U+20ACC (133836) 𠫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACC
U+20ACD (133837) 𠫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACD
U+20ACE (133838) 𠫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACE
U+20ACF (133839) 𠫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ACF
U+20AD0 (133840) 𠫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD0
U+20AD1 (133841) 𠫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD1
U+20AD2 (133842) 𠫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD2
U+20AD3 (133843) 𠫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD3
U+20AD4 (133844) 𠫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD4
U+20AD5 (133845) 𠫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD5
U+20AD6 (133846) 𠫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD6
U+20AD7 (133847) 𠫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD7
U+20AD8 (133848) 𠫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD8
U+20AD9 (133849) 𠫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AD9
U+20ADA (133850) 𠫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADA
U+20ADB (133851) 𠫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADB
U+20ADC (133852) 𠫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADC
U+20ADD (133853) 𠫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADD
U+20ADE (133854) 𠫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADE
U+20ADF (133855) 𠫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ADF
U+20AE0 (133856) 𠫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE0
U+20AE1 (133857) 𠫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE1
U+20AE2 (133858) 𠫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE2
U+20AE3 (133859) 𠫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE3
U+20AE4 (133860) 𠫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE4
U+20AE5 (133861) 𠫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE5
U+20AE6 (133862) 𠫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE6
U+20AE7 (133863) 𠫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE7
U+20AE8 (133864) 𠫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE8
U+20AE9 (133865) 𠫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AE9
U+20AEA (133866) 𠫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AEA
U+20AEB (133867) 𠫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AEB
U+20AEC (133868) 𠫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AEC
U+20AED (133869) 𠫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AED
U+20AEE (133870) 𠫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AEE
U+20AEF (133871) 𠫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AEF
U+20AF0 (133872) 𠫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF0
U+20AF1 (133873) 𠫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF1
U+20AF2 (133874) 𠫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF2
U+20AF3 (133875) 𠫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF3
U+20AF4 (133876) 𠫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF4
U+20AF5 (133877) 𠫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF5
U+20AF6 (133878) 𠫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF6
U+20AF7 (133879) 𠫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF7
U+20AF8 (133880) 𠫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF8
U+20AF9 (133881) 𠫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AF9
U+20AFA (133882) 𠫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFA
U+20AFB (133883) 𠫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFB
U+20AFC (133884) 𠫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFC
U+20AFD (133885) 𠫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFD
U+20AFE (133886) 𠫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFE
U+20AFF (133887) 𠫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20AFF
U+20B00 (133888) 𠬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B00
U+20B01 (133889) 𠬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B01
U+20B02 (133890) 𠬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B02
U+20B03 (133891) 𠬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B03
U+20B04 (133892) 𠬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B04
U+20B05 (133893) 𠬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B05
U+20B06 (133894) 𠬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B06
U+20B07 (133895) 𠬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B07
U+20B08 (133896) 𠬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B08
U+20B09 (133897) 𠬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B09
U+20B0A (133898) 𠬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0A
U+20B0B (133899) 𠬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0B
U+20B0C (133900) 𠬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0C
U+20B0D (133901) 𠬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0D
U+20B0E (133902) 𠬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0E
U+20B0F (133903) 𠬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B0F
U+20B10 (133904) 𠬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B10
U+20B11 (133905) 𠬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B11
U+20B12 (133906) 𠬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B12
U+20B13 (133907) 𠬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B13
U+20B14 (133908) 𠬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B14
U+20B15 (133909) 𠬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B15
U+20B16 (133910) 𠬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B16
U+20B17 (133911) 𠬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B17
U+20B18 (133912) 𠬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B18
U+20B19 (133913) 𠬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B19
U+20B1A (133914) 𠬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1A
U+20B1B (133915) 𠬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1B
U+20B1C (133916) 𠬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1C
U+20B1D (133917) 𠬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1D
U+20B1E (133918) 𠬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1E
U+20B1F (133919) 𠬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B1F
U+20B20 (133920) 𠬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B20
U+20B21 (133921) 𠬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B21
U+20B22 (133922) 𠬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B22
U+20B23 (133923) 𠬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B23
U+20B24 (133924) 𠬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B24
U+20B25 (133925) 𠬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B25
U+20B26 (133926) 𠬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B26
U+20B27 (133927) 𠬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B27
U+20B28 (133928) 𠬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B28
U+20B29 (133929) 𠬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B29
U+20B2A (133930) 𠬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2A
U+20B2B (133931) 𠬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2B
U+20B2C (133932) 𠬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2C
U+20B2D (133933) 𠬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2D
U+20B2E (133934) 𠬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2E
U+20B2F (133935) 𠬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B2F
U+20B30 (133936) 𠬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B30
U+20B31 (133937) 𠬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B31
U+20B32 (133938) 𠬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B32
U+20B33 (133939) 𠬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B33
U+20B34 (133940) 𠬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B34
U+20B35 (133941) 𠬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B35
U+20B36 (133942) 𠬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B36
U+20B37 (133943) 𠬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B37
U+20B38 (133944) 𠬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B38
U+20B39 (133945) 𠬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B39
U+20B3A (133946) 𠬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3A
U+20B3B (133947) 𠬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3B
U+20B3C (133948) 𠬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3C
U+20B3D (133949) 𠬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3D
U+20B3E (133950) 𠬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3E
U+20B3F (133951) 𠬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B3F
U+20B40 (133952) 𠭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B40
U+20B41 (133953) 𠭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B41
U+20B42 (133954) 𠭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B42
U+20B43 (133955) 𠭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B43
U+20B44 (133956) 𠭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B44
U+20B45 (133957) 𠭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B45
U+20B46 (133958) 𠭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B46
U+20B47 (133959) 𠭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B47
U+20B48 (133960) 𠭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B48
U+20B49 (133961) 𠭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B49
U+20B4A (133962) 𠭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4A
U+20B4B (133963) 𠭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4B
U+20B4C (133964) 𠭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4C
U+20B4D (133965) 𠭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4D
U+20B4E (133966) 𠭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4E
U+20B4F (133967) 𠭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B4F
U+20B50 (133968) 𠭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B50
U+20B51 (133969) 𠭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B51
U+20B52 (133970) 𠭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B52
U+20B53 (133971) 𠭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B53
U+20B54 (133972) 𠭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B54
U+20B55 (133973) 𠭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B55
U+20B56 (133974) 𠭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B56
U+20B57 (133975) 𠭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B57
U+20B58 (133976) 𠭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B58
U+20B59 (133977) 𠭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B59
U+20B5A (133978) 𠭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5A
U+20B5B (133979) 𠭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5B
U+20B5C (133980) 𠭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5C
U+20B5D (133981) 𠭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5D
U+20B5E (133982) 𠭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5E
U+20B5F (133983) 𠭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B5F
U+20B60 (133984) 𠭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B60
U+20B61 (133985) 𠭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B61
U+20B62 (133986) 𠭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B62
U+20B63 (133987) 𠭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B63
U+20B64 (133988) 𠭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B64
U+20B65 (133989) 𠭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B65
U+20B66 (133990) 𠭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B66
U+20B67 (133991) 𠭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B67
U+20B68 (133992) 𠭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B68
U+20B69 (133993) 𠭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B69
U+20B6A (133994) 𠭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6A
U+20B6B (133995) 𠭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6B
U+20B6C (133996) 𠭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6C
U+20B6D (133997) 𠭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6D
U+20B6E (133998) 𠭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6E
U+20B6F (133999) 𠭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B6F
U+20B70 (134000) 𠭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B70
U+20B71 (134001) 𠭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B71
U+20B72 (134002) 𠭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B72
U+20B73 (134003) 𠭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B73
U+20B74 (134004) 𠭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B74
U+20B75 (134005) 𠭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B75
U+20B76 (134006) 𠭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B76
U+20B77 (134007) 𠭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B77
U+20B78 (134008) 𠭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B78
U+20B79 (134009) 𠭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B79
U+20B7A (134010) 𠭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7A
U+20B7B (134011) 𠭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7B
U+20B7C (134012) 𠭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7C
U+20B7D (134013) 𠭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7D
U+20B7E (134014) 𠭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7E
U+20B7F (134015) 𠭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B7F
U+20B80 (134016) 𠮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B80
U+20B81 (134017) 𠮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B81
U+20B82 (134018) 𠮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B82
U+20B83 (134019) 𠮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B83
U+20B84 (134020) 𠮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B84
U+20B85 (134021) 𠮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B85
U+20B86 (134022) 𠮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B86
U+20B87 (134023) 𠮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B87
U+20B88 (134024) 𠮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B88
U+20B89 (134025) 𠮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B89
U+20B8A (134026) 𠮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8A
U+20B8B (134027) 𠮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8B
U+20B8C (134028) 𠮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8C
U+20B8D (134029) 𠮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8D
U+20B8E (134030) 𠮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8E
U+20B8F (134031) 𠮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B8F
U+20B90 (134032) 𠮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B90
U+20B91 (134033) 𠮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B91
U+20B92 (134034) 𠮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B92
U+20B93 (134035) 𠮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B93
U+20B94 (134036) 𠮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B94
U+20B95 (134037) 𠮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B95
U+20B96 (134038) 𠮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B96
U+20B97 (134039) 𠮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B97
U+20B98 (134040) 𠮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B98
U+20B99 (134041) 𠮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B99
U+20B9A (134042) 𠮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9A
U+20B9B (134043) 𠮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9B
U+20B9C (134044) 𠮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9C
U+20B9D (134045) 𠮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9D
U+20B9E (134046) 𠮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9E
U+20B9F (134047) 𠮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20B9F
U+20BA0 (134048) 𠮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA0
U+20BA1 (134049) 𠮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA1
U+20BA2 (134050) 𠮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA2
U+20BA3 (134051) 𠮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA3
U+20BA4 (134052) 𠮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA4
U+20BA5 (134053) 𠮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA5
U+20BA6 (134054) 𠮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA6
U+20BA7 (134055) 𠮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA7
U+20BA8 (134056) 𠮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA8
U+20BA9 (134057) 𠮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BA9
U+20BAA (134058) 𠮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAA
U+20BAB (134059) 𠮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAB
U+20BAC (134060) 𠮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAC
U+20BAD (134061) 𠮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAD
U+20BAE (134062) 𠮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAE
U+20BAF (134063) 𠮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BAF
U+20BB0 (134064) 𠮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB0
U+20BB1 (134065) 𠮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB1
U+20BB2 (134066) 𠮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB2
U+20BB3 (134067) 𠮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB3
U+20BB4 (134068) 𠮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB4
U+20BB5 (134069) 𠮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB5
U+20BB6 (134070) 𠮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB6
U+20BB7 (134071) 𠮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB7
U+20BB8 (134072) 𠮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB8
U+20BB9 (134073) 𠮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BB9
U+20BBA (134074) 𠮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBA
U+20BBB (134075) 𠮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBB
U+20BBC (134076) 𠮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBC
U+20BBD (134077) 𠮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBD
U+20BBE (134078) 𠮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBE
U+20BBF (134079) 𠮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BBF
U+20BC0 (134080) 𠯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC0
U+20BC1 (134081) 𠯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC1
U+20BC2 (134082) 𠯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC2
U+20BC3 (134083) 𠯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC3
U+20BC4 (134084) 𠯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC4
U+20BC5 (134085) 𠯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC5
U+20BC6 (134086) 𠯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC6
U+20BC7 (134087) 𠯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC7
U+20BC8 (134088) 𠯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC8
U+20BC9 (134089) 𠯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BC9
U+20BCA (134090) 𠯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCA
U+20BCB (134091) 𠯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCB
U+20BCC (134092) 𠯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCC
U+20BCD (134093) 𠯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCD
U+20BCE (134094) 𠯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCE
U+20BCF (134095) 𠯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BCF
U+20BD0 (134096) 𠯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD0
U+20BD1 (134097) 𠯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD1
U+20BD2 (134098) 𠯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD2
U+20BD3 (134099) 𠯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD3
U+20BD4 (134100) 𠯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD4
U+20BD5 (134101) 𠯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD5
U+20BD6 (134102) 𠯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD6
U+20BD7 (134103) 𠯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD7
U+20BD8 (134104) 𠯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD8
U+20BD9 (134105) 𠯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BD9
U+20BDA (134106) 𠯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDA
U+20BDB (134107) 𠯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDB
U+20BDC (134108) 𠯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDC
U+20BDD (134109) 𠯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDD
U+20BDE (134110) 𠯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDE
U+20BDF (134111) 𠯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BDF
U+20BE0 (134112) 𠯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE0
U+20BE1 (134113) 𠯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE1
U+20BE2 (134114) 𠯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE2
U+20BE3 (134115) 𠯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE3
U+20BE4 (134116) 𠯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE4
U+20BE5 (134117) 𠯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE5
U+20BE6 (134118) 𠯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE6
U+20BE7 (134119) 𠯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE7
U+20BE8 (134120) 𠯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE8
U+20BE9 (134121) 𠯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BE9
U+20BEA (134122) 𠯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BEA
U+20BEB (134123) 𠯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BEB
U+20BEC (134124) 𠯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BEC
U+20BED (134125) 𠯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BED
U+20BEE (134126) 𠯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BEE
U+20BEF (134127) 𠯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BEF
U+20BF0 (134128) 𠯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF0
U+20BF1 (134129) 𠯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF1
U+20BF2 (134130) 𠯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF2
U+20BF3 (134131) 𠯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF3
U+20BF4 (134132) 𠯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF4
U+20BF5 (134133) 𠯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF5
U+20BF6 (134134) 𠯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF6
U+20BF7 (134135) 𠯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF7
U+20BF8 (134136) 𠯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF8
U+20BF9 (134137) 𠯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BF9
U+20BFA (134138) 𠯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFA
U+20BFB (134139) 𠯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFB
U+20BFC (134140) 𠯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFC
U+20BFD (134141) 𠯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFD
U+20BFE (134142) 𠯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFE
U+20BFF (134143) 𠯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20BFF
U+20C00 (134144) 𠰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C00
U+20C01 (134145) 𠰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C01
U+20C02 (134146) 𠰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C02
U+20C03 (134147) 𠰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C03
U+20C04 (134148) 𠰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C04
U+20C05 (134149) 𠰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C05
U+20C06 (134150) 𠰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C06
U+20C07 (134151) 𠰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C07
U+20C08 (134152) 𠰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C08
U+20C09 (134153) 𠰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C09
U+20C0A (134154) 𠰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0A
U+20C0B (134155) 𠰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0B
U+20C0C (134156) 𠰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0C
U+20C0D (134157) 𠰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0D
U+20C0E (134158) 𠰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0E
U+20C0F (134159) 𠰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C0F
U+20C10 (134160) 𠰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C10
U+20C11 (134161) 𠰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C11
U+20C12 (134162) 𠰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C12
U+20C13 (134163) 𠰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C13
U+20C14 (134164) 𠰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C14
U+20C15 (134165) 𠰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C15
U+20C16 (134166) 𠰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C16
U+20C17 (134167) 𠰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C17
U+20C18 (134168) 𠰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C18
U+20C19 (134169) 𠰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C19
U+20C1A (134170) 𠰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1A
U+20C1B (134171) 𠰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1B
U+20C1C (134172) 𠰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1C
U+20C1D (134173) 𠰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1D
U+20C1E (134174) 𠰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1E
U+20C1F (134175) 𠰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C1F
U+20C20 (134176) 𠰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C20
U+20C21 (134177) 𠰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C21
U+20C22 (134178) 𠰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C22
U+20C23 (134179) 𠰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C23
U+20C24 (134180) 𠰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C24
U+20C25 (134181) 𠰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C25
U+20C26 (134182) 𠰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C26
U+20C27 (134183) 𠰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C27
U+20C28 (134184) 𠰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C28
U+20C29 (134185) 𠰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C29
U+20C2A (134186) 𠰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2A
U+20C2B (134187) 𠰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2B
U+20C2C (134188) 𠰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2C
U+20C2D (134189) 𠰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2D
U+20C2E (134190) 𠰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2E
U+20C2F (134191) 𠰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C2F
U+20C30 (134192) 𠰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C30
U+20C31 (134193) 𠰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C31
U+20C32 (134194) 𠰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C32
U+20C33 (134195) 𠰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C33
U+20C34 (134196) 𠰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C34
U+20C35 (134197) 𠰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C35
U+20C36 (134198) 𠰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C36
U+20C37 (134199) 𠰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C37
U+20C38 (134200) 𠰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C38
U+20C39 (134201) 𠰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C39
U+20C3A (134202) 𠰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3A
U+20C3B (134203) 𠰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3B
U+20C3C (134204) 𠰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3C
U+20C3D (134205) 𠰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3D
U+20C3E (134206) 𠰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3E
U+20C3F (134207) 𠰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C3F
U+20C40 (134208) 𠱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C40
U+20C41 (134209) 𠱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C41
U+20C42 (134210) 𠱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C42
U+20C43 (134211) 𠱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C43
U+20C44 (134212) 𠱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C44
U+20C45 (134213) 𠱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C45
U+20C46 (134214) 𠱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C46
U+20C47 (134215) 𠱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C47
U+20C48 (134216) 𠱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C48
U+20C49 (134217) 𠱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C49
U+20C4A (134218) 𠱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4A
U+20C4B (134219) 𠱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4B
U+20C4C (134220) 𠱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4C
U+20C4D (134221) 𠱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4D
U+20C4E (134222) 𠱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4E
U+20C4F (134223) 𠱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C4F
U+20C50 (134224) 𠱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C50
U+20C51 (134225) 𠱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C51
U+20C52 (134226) 𠱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C52
U+20C53 (134227) 𠱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C53
U+20C54 (134228) 𠱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C54
U+20C55 (134229) 𠱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C55
U+20C56 (134230) 𠱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C56
U+20C57 (134231) 𠱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C57
U+20C58 (134232) 𠱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C58
U+20C59 (134233) 𠱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C59
U+20C5A (134234) 𠱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5A
U+20C5B (134235) 𠱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5B
U+20C5C (134236) 𠱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5C
U+20C5D (134237) 𠱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5D
U+20C5E (134238) 𠱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5E
U+20C5F (134239) 𠱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C5F
U+20C60 (134240) 𠱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C60
U+20C61 (134241) 𠱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C61
U+20C62 (134242) 𠱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C62
U+20C63 (134243) 𠱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C63
U+20C64 (134244) 𠱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C64
U+20C65 (134245) 𠱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C65
U+20C66 (134246) 𠱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C66
U+20C67 (134247) 𠱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C67
U+20C68 (134248) 𠱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C68
U+20C69 (134249) 𠱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C69
U+20C6A (134250) 𠱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6A
U+20C6B (134251) 𠱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6B
U+20C6C (134252) 𠱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6C
U+20C6D (134253) 𠱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6D
U+20C6E (134254) 𠱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6E
U+20C6F (134255) 𠱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C6F
U+20C70 (134256) 𠱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C70
U+20C71 (134257) 𠱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C71
U+20C72 (134258) 𠱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C72
U+20C73 (134259) 𠱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C73
U+20C74 (134260) 𠱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C74
U+20C75 (134261) 𠱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C75
U+20C76 (134262) 𠱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C76
U+20C77 (134263) 𠱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C77
U+20C78 (134264) 𠱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C78
U+20C79 (134265) 𠱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C79
U+20C7A (134266) 𠱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7A
U+20C7B (134267) 𠱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7B
U+20C7C (134268) 𠱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7C
U+20C7D (134269) 𠱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7D
U+20C7E (134270) 𠱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7E
U+20C7F (134271) 𠱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C7F
U+20C80 (134272) 𠲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C80
U+20C81 (134273) 𠲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C81
U+20C82 (134274) 𠲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C82
U+20C83 (134275) 𠲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C83
U+20C84 (134276) 𠲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C84
U+20C85 (134277) 𠲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C85
U+20C86 (134278) 𠲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C86
U+20C87 (134279) 𠲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C87
U+20C88 (134280) 𠲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C88
U+20C89 (134281) 𠲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C89
U+20C8A (134282) 𠲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8A
U+20C8B (134283) 𠲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8B
U+20C8C (134284) 𠲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8C
U+20C8D (134285) 𠲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8D
U+20C8E (134286) 𠲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8E
U+20C8F (134287) 𠲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C8F
U+20C90 (134288) 𠲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C90
U+20C91 (134289) 𠲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C91
U+20C92 (134290) 𠲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C92
U+20C93 (134291) 𠲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C93
U+20C94 (134292) 𠲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C94
U+20C95 (134293) 𠲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C95
U+20C96 (134294) 𠲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C96
U+20C97 (134295) 𠲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C97
U+20C98 (134296) 𠲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C98
U+20C99 (134297) 𠲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C99
U+20C9A (134298) 𠲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9A
U+20C9B (134299) 𠲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9B
U+20C9C (134300) 𠲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9C
U+20C9D (134301) 𠲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9D
U+20C9E (134302) 𠲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9E
U+20C9F (134303) 𠲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20C9F
U+20CA0 (134304) 𠲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA0
U+20CA1 (134305) 𠲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA1
U+20CA2 (134306) 𠲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA2
U+20CA3 (134307) 𠲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA3
U+20CA4 (134308) 𠲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA4
U+20CA5 (134309) 𠲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA5
U+20CA6 (134310) 𠲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA6
U+20CA7 (134311) 𠲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA7
U+20CA8 (134312) 𠲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA8
U+20CA9 (134313) 𠲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CA9
U+20CAA (134314) 𠲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAA
U+20CAB (134315) 𠲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAB
U+20CAC (134316) 𠲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAC
U+20CAD (134317) 𠲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAD
U+20CAE (134318) 𠲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAE
U+20CAF (134319) 𠲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CAF
U+20CB0 (134320) 𠲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB0
U+20CB1 (134321) 𠲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB1
U+20CB2 (134322) 𠲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB2
U+20CB3 (134323) 𠲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB3
U+20CB4 (134324) 𠲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB4
U+20CB5 (134325) 𠲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB5
U+20CB6 (134326) 𠲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB6
U+20CB7 (134327) 𠲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB7
U+20CB8 (134328) 𠲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB8
U+20CB9 (134329) 𠲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CB9
U+20CBA (134330) 𠲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBA
U+20CBB (134331) 𠲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBB
U+20CBC (134332) 𠲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBC
U+20CBD (134333) 𠲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBD
U+20CBE (134334) 𠲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBE
U+20CBF (134335) 𠲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CBF
U+20CC0 (134336) 𠳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC0
U+20CC1 (134337) 𠳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC1
U+20CC2 (134338) 𠳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC2
U+20CC3 (134339) 𠳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC3
U+20CC4 (134340) 𠳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC4
U+20CC5 (134341) 𠳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC5
U+20CC6 (134342) 𠳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC6
U+20CC7 (134343) 𠳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC7
U+20CC8 (134344) 𠳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC8
U+20CC9 (134345) 𠳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CC9
U+20CCA (134346) 𠳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCA
U+20CCB (134347) 𠳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCB
U+20CCC (134348) 𠳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCC
U+20CCD (134349) 𠳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCD
U+20CCE (134350) 𠳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCE
U+20CCF (134351) 𠳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CCF
U+20CD0 (134352) 𠳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD0
U+20CD1 (134353) 𠳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD1
U+20CD2 (134354) 𠳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD2
U+20CD3 (134355) 𠳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD3
U+20CD4 (134356) 𠳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD4
U+20CD5 (134357) 𠳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD5
U+20CD6 (134358) 𠳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD6
U+20CD7 (134359) 𠳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD7
U+20CD8 (134360) 𠳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD8
U+20CD9 (134361) 𠳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CD9
U+20CDA (134362) 𠳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDA
U+20CDB (134363) 𠳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDB
U+20CDC (134364) 𠳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDC
U+20CDD (134365) 𠳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDD
U+20CDE (134366) 𠳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDE
U+20CDF (134367) 𠳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CDF
U+20CE0 (134368) 𠳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE0
U+20CE1 (134369) 𠳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE1
U+20CE2 (134370) 𠳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE2
U+20CE3 (134371) 𠳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE3
U+20CE4 (134372) 𠳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE4
U+20CE5 (134373) 𠳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE5
U+20CE6 (134374) 𠳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE6
U+20CE7 (134375) 𠳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE7
U+20CE8 (134376) 𠳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE8
U+20CE9 (134377) 𠳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CE9
U+20CEA (134378) 𠳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CEA
U+20CEB (134379) 𠳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CEB
U+20CEC (134380) 𠳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CEC
U+20CED (134381) 𠳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CED
U+20CEE (134382) 𠳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CEE
U+20CEF (134383) 𠳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CEF
U+20CF0 (134384) 𠳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF0
U+20CF1 (134385) 𠳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF1
U+20CF2 (134386) 𠳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF2
U+20CF3 (134387) 𠳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF3
U+20CF4 (134388) 𠳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF4
U+20CF5 (134389) 𠳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF5
U+20CF6 (134390) 𠳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF6
U+20CF7 (134391) 𠳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF7
U+20CF8 (134392) 𠳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF8
U+20CF9 (134393) 𠳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CF9
U+20CFA (134394) 𠳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFA
U+20CFB (134395) 𠳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFB
U+20CFC (134396) 𠳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFC
U+20CFD (134397) 𠳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFD
U+20CFE (134398) 𠳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFE
U+20CFF (134399) 𠳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20CFF
U+20D00 (134400) 𠴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D00
U+20D01 (134401) 𠴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D01
U+20D02 (134402) 𠴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D02
U+20D03 (134403) 𠴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D03
U+20D04 (134404) 𠴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D04
U+20D05 (134405) 𠴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D05
U+20D06 (134406) 𠴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D06
U+20D07 (134407) 𠴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D07
U+20D08 (134408) 𠴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D08
U+20D09 (134409) 𠴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D09
U+20D0A (134410) 𠴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0A
U+20D0B (134411) 𠴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0B
U+20D0C (134412) 𠴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0C
U+20D0D (134413) 𠴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0D
U+20D0E (134414) 𠴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0E
U+20D0F (134415) 𠴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D0F
U+20D10 (134416) 𠴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D10
U+20D11 (134417) 𠴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D11
U+20D12 (134418) 𠴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D12
U+20D13 (134419) 𠴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D13
U+20D14 (134420) 𠴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D14
U+20D15 (134421) 𠴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D15
U+20D16 (134422) 𠴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D16
U+20D17 (134423) 𠴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D17
U+20D18 (134424) 𠴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D18
U+20D19 (134425) 𠴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D19
U+20D1A (134426) 𠴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1A
U+20D1B (134427) 𠴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1B
U+20D1C (134428) 𠴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1C
U+20D1D (134429) 𠴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1D
U+20D1E (134430) 𠴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1E
U+20D1F (134431) 𠴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D1F
U+20D20 (134432) 𠴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D20
U+20D21 (134433) 𠴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D21
U+20D22 (134434) 𠴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D22
U+20D23 (134435) 𠴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D23
U+20D24 (134436) 𠴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D24
U+20D25 (134437) 𠴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D25
U+20D26 (134438) 𠴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D26
U+20D27 (134439) 𠴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D27
U+20D28 (134440) 𠴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D28
U+20D29 (134441) 𠴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D29
U+20D2A (134442) 𠴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2A
U+20D2B (134443) 𠴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2B
U+20D2C (134444) 𠴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2C
U+20D2D (134445) 𠴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2D
U+20D2E (134446) 𠴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2E
U+20D2F (134447) 𠴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D2F
U+20D30 (134448) 𠴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D30
U+20D31 (134449) 𠴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D31
U+20D32 (134450) 𠴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D32
U+20D33 (134451) 𠴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D33
U+20D34 (134452) 𠴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D34
U+20D35 (134453) 𠴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D35
U+20D36 (134454) 𠴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D36
U+20D37 (134455) 𠴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D37
U+20D38 (134456) 𠴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D38
U+20D39 (134457) 𠴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D39
U+20D3A (134458) 𠴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3A
U+20D3B (134459) 𠴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3B
U+20D3C (134460) 𠴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3C
U+20D3D (134461) 𠴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3D
U+20D3E (134462) 𠴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3E
U+20D3F (134463) 𠴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D3F
U+20D40 (134464) 𠵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D40
U+20D41 (134465) 𠵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D41
U+20D42 (134466) 𠵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D42
U+20D43 (134467) 𠵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D43
U+20D44 (134468) 𠵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D44
U+20D45 (134469) 𠵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D45
U+20D46 (134470) 𠵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D46
U+20D47 (134471) 𠵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D47
U+20D48 (134472) 𠵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D48
U+20D49 (134473) 𠵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D49
U+20D4A (134474) 𠵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4A
U+20D4B (134475) 𠵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4B
U+20D4C (134476) 𠵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4C
U+20D4D (134477) 𠵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4D
U+20D4E (134478) 𠵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4E
U+20D4F (134479) 𠵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D4F
U+20D50 (134480) 𠵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D50
U+20D51 (134481) 𠵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D51
U+20D52 (134482) 𠵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D52
U+20D53 (134483) 𠵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D53
U+20D54 (134484) 𠵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D54
U+20D55 (134485) 𠵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D55
U+20D56 (134486) 𠵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D56
U+20D57 (134487) 𠵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D57
U+20D58 (134488) 𠵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D58
U+20D59 (134489) 𠵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D59
U+20D5A (134490) 𠵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5A
U+20D5B (134491) 𠵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5B
U+20D5C (134492) 𠵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5C
U+20D5D (134493) 𠵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5D
U+20D5E (134494) 𠵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5E
U+20D5F (134495) 𠵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D5F
U+20D60 (134496) 𠵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D60
U+20D61 (134497) 𠵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D61
U+20D62 (134498) 𠵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D62
U+20D63 (134499) 𠵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D63
U+20D64 (134500) 𠵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D64
U+20D65 (134501) 𠵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D65
U+20D66 (134502) 𠵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D66
U+20D67 (134503) 𠵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D67
U+20D68 (134504) 𠵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D68
U+20D69 (134505) 𠵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D69
U+20D6A (134506) 𠵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6A
U+20D6B (134507) 𠵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6B
U+20D6C (134508) 𠵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6C
U+20D6D (134509) 𠵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6D
U+20D6E (134510) 𠵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6E
U+20D6F (134511) 𠵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D6F
U+20D70 (134512) 𠵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D70
U+20D71 (134513) 𠵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D71
U+20D72 (134514) 𠵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D72
U+20D73 (134515) 𠵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D73
U+20D74 (134516) 𠵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D74
U+20D75 (134517) 𠵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D75
U+20D76 (134518) 𠵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D76
U+20D77 (134519) 𠵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D77
U+20D78 (134520) 𠵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D78
U+20D79 (134521) 𠵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D79
U+20D7A (134522) 𠵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7A
U+20D7B (134523) 𠵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7B
U+20D7C (134524) 𠵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7C
U+20D7D (134525) 𠵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7D
U+20D7E (134526) 𠵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7E
U+20D7F (134527) 𠵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D7F
U+20D80 (134528) 𠶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D80
U+20D81 (134529) 𠶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D81
U+20D82 (134530) 𠶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D82
U+20D83 (134531) 𠶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D83
U+20D84 (134532) 𠶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D84
U+20D85 (134533) 𠶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D85
U+20D86 (134534) 𠶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D86
U+20D87 (134535) 𠶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D87
U+20D88 (134536) 𠶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D88
U+20D89 (134537) 𠶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D89
U+20D8A (134538) 𠶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8A
U+20D8B (134539) 𠶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8B
U+20D8C (134540) 𠶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8C
U+20D8D (134541) 𠶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8D
U+20D8E (134542) 𠶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8E
U+20D8F (134543) 𠶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D8F
U+20D90 (134544) 𠶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D90
U+20D91 (134545) 𠶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D91
U+20D92 (134546) 𠶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D92
U+20D93 (134547) 𠶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D93
U+20D94 (134548) 𠶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D94
U+20D95 (134549) 𠶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D95
U+20D96 (134550) 𠶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D96
U+20D97 (134551) 𠶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D97
U+20D98 (134552) 𠶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D98
U+20D99 (134553) 𠶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D99
U+20D9A (134554) 𠶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9A
U+20D9B (134555) 𠶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9B
U+20D9C (134556) 𠶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9C
U+20D9D (134557) 𠶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9D
U+20D9E (134558) 𠶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9E
U+20D9F (134559) 𠶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20D9F
U+20DA0 (134560) 𠶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA0
U+20DA1 (134561) 𠶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA1
U+20DA2 (134562) 𠶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA2
U+20DA3 (134563) 𠶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA3
U+20DA4 (134564) 𠶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA4
U+20DA5 (134565) 𠶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA5
U+20DA6 (134566) 𠶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA6
U+20DA7 (134567) 𠶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA7
U+20DA8 (134568) 𠶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA8
U+20DA9 (134569) 𠶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DA9
U+20DAA (134570) 𠶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAA
U+20DAB (134571) 𠶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAB
U+20DAC (134572) 𠶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAC
U+20DAD (134573) 𠶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAD
U+20DAE (134574) 𠶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAE
U+20DAF (134575) 𠶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DAF
U+20DB0 (134576) 𠶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB0
U+20DB1 (134577) 𠶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB1
U+20DB2 (134578) 𠶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB2
U+20DB3 (134579) 𠶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB3
U+20DB4 (134580) 𠶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB4
U+20DB5 (134581) 𠶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB5
U+20DB6 (134582) 𠶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB6
U+20DB7 (134583) 𠶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB7
U+20DB8 (134584) 𠶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB8
U+20DB9 (134585) 𠶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DB9
U+20DBA (134586) 𠶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBA
U+20DBB (134587) 𠶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBB
U+20DBC (134588) 𠶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBC
U+20DBD (134589) 𠶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBD
U+20DBE (134590) 𠶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBE
U+20DBF (134591) 𠶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DBF
U+20DC0 (134592) 𠷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC0
U+20DC1 (134593) 𠷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC1
U+20DC2 (134594) 𠷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC2
U+20DC3 (134595) 𠷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC3
U+20DC4 (134596) 𠷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC4
U+20DC5 (134597) 𠷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC5
U+20DC6 (134598) 𠷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC6
U+20DC7 (134599) 𠷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC7
U+20DC8 (134600) 𠷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC8
U+20DC9 (134601) 𠷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DC9
U+20DCA (134602) 𠷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCA
U+20DCB (134603) 𠷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCB
U+20DCC (134604) 𠷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCC
U+20DCD (134605) 𠷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCD
U+20DCE (134606) 𠷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCE
U+20DCF (134607) 𠷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DCF
U+20DD0 (134608) 𠷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD0
U+20DD1 (134609) 𠷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD1
U+20DD2 (134610) 𠷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD2
U+20DD3 (134611) 𠷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD3
U+20DD4 (134612) 𠷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD4
U+20DD5 (134613) 𠷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD5
U+20DD6 (134614) 𠷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD6
U+20DD7 (134615) 𠷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD7
U+20DD8 (134616) 𠷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD8
U+20DD9 (134617) 𠷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DD9
U+20DDA (134618) 𠷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDA
U+20DDB (134619) 𠷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDB
U+20DDC (134620) 𠷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDC
U+20DDD (134621) 𠷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDD
U+20DDE (134622) 𠷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDE
U+20DDF (134623) 𠷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DDF
U+20DE0 (134624) 𠷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE0
U+20DE1 (134625) 𠷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE1
U+20DE2 (134626) 𠷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE2
U+20DE3 (134627) 𠷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE3
U+20DE4 (134628) 𠷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE4
U+20DE5 (134629) 𠷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE5
U+20DE6 (134630) 𠷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE6
U+20DE7 (134631) 𠷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE7
U+20DE8 (134632) 𠷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE8
U+20DE9 (134633) 𠷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DE9
U+20DEA (134634) 𠷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DEA
U+20DEB (134635) 𠷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DEB
U+20DEC (134636) 𠷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DEC
U+20DED (134637) 𠷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DED
U+20DEE (134638) 𠷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DEE
U+20DEF (134639) 𠷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DEF
U+20DF0 (134640) 𠷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF0
U+20DF1 (134641) 𠷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF1
U+20DF2 (134642) 𠷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF2
U+20DF3 (134643) 𠷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF3
U+20DF4 (134644) 𠷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF4
U+20DF5 (134645) 𠷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF5
U+20DF6 (134646) 𠷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF6
U+20DF7 (134647) 𠷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF7
U+20DF8 (134648) 𠷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF8
U+20DF9 (134649) 𠷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DF9
U+20DFA (134650) 𠷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFA
U+20DFB (134651) 𠷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFB
U+20DFC (134652) 𠷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFC
U+20DFD (134653) 𠷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFD
U+20DFE (134654) 𠷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFE
U+20DFF (134655) 𠷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20DFF
U+20E00 (134656) 𠸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E00
U+20E01 (134657) 𠸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E01
U+20E02 (134658) 𠸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E02
U+20E03 (134659) 𠸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E03
U+20E04 (134660) 𠸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E04
U+20E05 (134661) 𠸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E05
U+20E06 (134662) 𠸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E06
U+20E07 (134663) 𠸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E07
U+20E08 (134664) 𠸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E08
U+20E09 (134665) 𠸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E09
U+20E0A (134666) 𠸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0A
U+20E0B (134667) 𠸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0B
U+20E0C (134668) 𠸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0C
U+20E0D (134669) 𠸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0D
U+20E0E (134670) 𠸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0E
U+20E0F (134671) 𠸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E0F
U+20E10 (134672) 𠸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E10
U+20E11 (134673) 𠸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E11
U+20E12 (134674) 𠸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E12
U+20E13 (134675) 𠸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E13
U+20E14 (134676) 𠸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E14
U+20E15 (134677) 𠸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E15
U+20E16 (134678) 𠸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E16
U+20E17 (134679) 𠸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E17
U+20E18 (134680) 𠸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E18
U+20E19 (134681) 𠸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E19
U+20E1A (134682) 𠸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1A
U+20E1B (134683) 𠸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1B
U+20E1C (134684) 𠸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1C
U+20E1D (134685) 𠸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1D
U+20E1E (134686) 𠸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1E
U+20E1F (134687) 𠸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E1F
U+20E20 (134688) 𠸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E20
U+20E21 (134689) 𠸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E21
U+20E22 (134690) 𠸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E22
U+20E23 (134691) 𠸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E23
U+20E24 (134692) 𠸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E24
U+20E25 (134693) 𠸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E25
U+20E26 (134694) 𠸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E26
U+20E27 (134695) 𠸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E27
U+20E28 (134696) 𠸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E28
U+20E29 (134697) 𠸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E29
U+20E2A (134698) 𠸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2A
U+20E2B (134699) 𠸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2B
U+20E2C (134700) 𠸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2C
U+20E2D (134701) 𠸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2D
U+20E2E (134702) 𠸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2E
U+20E2F (134703) 𠸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E2F
U+20E30 (134704) 𠸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E30
U+20E31 (134705) 𠸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E31
U+20E32 (134706) 𠸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E32
U+20E33 (134707) 𠸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E33
U+20E34 (134708) 𠸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E34
U+20E35 (134709) 𠸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E35
U+20E36 (134710) 𠸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E36
U+20E37 (134711) 𠸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E37
U+20E38 (134712) 𠸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E38
U+20E39 (134713) 𠸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E39
U+20E3A (134714) 𠸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3A
U+20E3B (134715) 𠸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3B
U+20E3C (134716) 𠸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3C
U+20E3D (134717) 𠸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3D
U+20E3E (134718) 𠸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3E
U+20E3F (134719) 𠸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E3F
U+20E40 (134720) 𠹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E40
U+20E41 (134721) 𠹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E41
U+20E42 (134722) 𠹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E42
U+20E43 (134723) 𠹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E43
U+20E44 (134724) 𠹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E44
U+20E45 (134725) 𠹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E45
U+20E46 (134726) 𠹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E46
U+20E47 (134727) 𠹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E47
U+20E48 (134728) 𠹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E48
U+20E49 (134729) 𠹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E49
U+20E4A (134730) 𠹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4A
U+20E4B (134731) 𠹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4B
U+20E4C (134732) 𠹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4C
U+20E4D (134733) 𠹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4D
U+20E4E (134734) 𠹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4E
U+20E4F (134735) 𠹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E4F
U+20E50 (134736) 𠹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E50
U+20E51 (134737) 𠹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E51
U+20E52 (134738) 𠹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E52
U+20E53 (134739) 𠹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E53
U+20E54 (134740) 𠹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E54
U+20E55 (134741) 𠹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E55
U+20E56 (134742) 𠹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E56
U+20E57 (134743) 𠹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E57
U+20E58 (134744) 𠹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E58
U+20E59 (134745) 𠹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E59
U+20E5A (134746) 𠹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5A
U+20E5B (134747) 𠹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5B
U+20E5C (134748) 𠹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5C
U+20E5D (134749) 𠹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5D
U+20E5E (134750) 𠹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5E
U+20E5F (134751) 𠹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E5F
U+20E60 (134752) 𠹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E60
U+20E61 (134753) 𠹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E61
U+20E62 (134754) 𠹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E62
U+20E63 (134755) 𠹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E63
U+20E64 (134756) 𠹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E64
U+20E65 (134757) 𠹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E65
U+20E66 (134758) 𠹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E66
U+20E67 (134759) 𠹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E67
U+20E68 (134760) 𠹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E68
U+20E69 (134761) 𠹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E69
U+20E6A (134762) 𠹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6A
U+20E6B (134763) 𠹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6B
U+20E6C (134764) 𠹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6C
U+20E6D (134765) 𠹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6D
U+20E6E (134766) 𠹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6E
U+20E6F (134767) 𠹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E6F
U+20E70 (134768) 𠹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E70
U+20E71 (134769) 𠹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E71
U+20E72 (134770) 𠹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E72
U+20E73 (134771) 𠹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E73
U+20E74 (134772) 𠹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E74
U+20E75 (134773) 𠹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E75
U+20E76 (134774) 𠹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E76
U+20E77 (134775) 𠹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E77
U+20E78 (134776) 𠹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E78
U+20E79 (134777) 𠹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E79
U+20E7A (134778) 𠹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7A
U+20E7B (134779) 𠹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7B
U+20E7C (134780) 𠹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7C
U+20E7D (134781) 𠹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7D
U+20E7E (134782) 𠹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7E
U+20E7F (134783) 𠹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E7F
U+20E80 (134784) 𠺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E80
U+20E81 (134785) 𠺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E81
U+20E82 (134786) 𠺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E82
U+20E83 (134787) 𠺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E83
U+20E84 (134788) 𠺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E84
U+20E85 (134789) 𠺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E85
U+20E86 (134790) 𠺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E86
U+20E87 (134791) 𠺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E87
U+20E88 (134792) 𠺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E88
U+20E89 (134793) 𠺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E89
U+20E8A (134794) 𠺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8A
U+20E8B (134795) 𠺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8B
U+20E8C (134796) 𠺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8C
U+20E8D (134797) 𠺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8D
U+20E8E (134798) 𠺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8E
U+20E8F (134799) 𠺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E8F
U+20E90 (134800) 𠺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E90
U+20E91 (134801) 𠺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E91
U+20E92 (134802) 𠺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E92
U+20E93 (134803) 𠺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E93
U+20E94 (134804) 𠺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E94
U+20E95 (134805) 𠺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E95
U+20E96 (134806) 𠺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E96
U+20E97 (134807) 𠺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E97
U+20E98 (134808) 𠺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E98
U+20E99 (134809) 𠺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E99
U+20E9A (134810) 𠺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9A
U+20E9B (134811) 𠺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9B
U+20E9C (134812) 𠺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9C
U+20E9D (134813) 𠺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9D
U+20E9E (134814) 𠺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9E
U+20E9F (134815) 𠺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20E9F
U+20EA0 (134816) 𠺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA0
U+20EA1 (134817) 𠺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA1
U+20EA2 (134818) 𠺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA2
U+20EA3 (134819) 𠺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA3
U+20EA4 (134820) 𠺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA4
U+20EA5 (134821) 𠺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA5
U+20EA6 (134822) 𠺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA6
U+20EA7 (134823) 𠺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA7
U+20EA8 (134824) 𠺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA8
U+20EA9 (134825) 𠺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EA9
U+20EAA (134826) 𠺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAA
U+20EAB (134827) 𠺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAB
U+20EAC (134828) 𠺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAC
U+20EAD (134829) 𠺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAD
U+20EAE (134830) 𠺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAE
U+20EAF (134831) 𠺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EAF
U+20EB0 (134832) 𠺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB0
U+20EB1 (134833) 𠺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB1
U+20EB2 (134834) 𠺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB2
U+20EB3 (134835) 𠺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB3
U+20EB4 (134836) 𠺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB4
U+20EB5 (134837) 𠺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB5
U+20EB6 (134838) 𠺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB6
U+20EB7 (134839) 𠺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB7
U+20EB8 (134840) 𠺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB8
U+20EB9 (134841) 𠺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EB9
U+20EBA (134842) 𠺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBA
U+20EBB (134843) 𠺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBB
U+20EBC (134844) 𠺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBC
U+20EBD (134845) 𠺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBD
U+20EBE (134846) 𠺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBE
U+20EBF (134847) 𠺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EBF
U+20EC0 (134848) 𠻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC0
U+20EC1 (134849) 𠻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC1
U+20EC2 (134850) 𠻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC2
U+20EC3 (134851) 𠻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC3
U+20EC4 (134852) 𠻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC4
U+20EC5 (134853) 𠻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC5
U+20EC6 (134854) 𠻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC6
U+20EC7 (134855) 𠻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC7
U+20EC8 (134856) 𠻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC8
U+20EC9 (134857) 𠻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EC9
U+20ECA (134858) 𠻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECA
U+20ECB (134859) 𠻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECB
U+20ECC (134860) 𠻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECC
U+20ECD (134861) 𠻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECD
U+20ECE (134862) 𠻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECE
U+20ECF (134863) 𠻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ECF
U+20ED0 (134864) 𠻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED0
U+20ED1 (134865) 𠻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED1
U+20ED2 (134866) 𠻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED2
U+20ED3 (134867) 𠻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED3
U+20ED4 (134868) 𠻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED4
U+20ED5 (134869) 𠻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED5
U+20ED6 (134870) 𠻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED6
U+20ED7 (134871) 𠻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED7
U+20ED8 (134872) 𠻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED8
U+20ED9 (134873) 𠻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20ED9
U+20EDA (134874) 𠻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDA
U+20EDB (134875) 𠻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDB
U+20EDC (134876) 𠻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDC
U+20EDD (134877) 𠻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDD
U+20EDE (134878) 𠻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDE
U+20EDF (134879) 𠻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EDF
U+20EE0 (134880) 𠻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE0
U+20EE1 (134881) 𠻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE1
U+20EE2 (134882) 𠻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE2
U+20EE3 (134883) 𠻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE3
U+20EE4 (134884) 𠻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE4
U+20EE5 (134885) 𠻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE5
U+20EE6 (134886) 𠻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE6
U+20EE7 (134887) 𠻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE7
U+20EE8 (134888) 𠻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE8
U+20EE9 (134889) 𠻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EE9
U+20EEA (134890) 𠻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EEA
U+20EEB (134891) 𠻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EEB
U+20EEC (134892) 𠻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EEC
U+20EED (134893) 𠻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EED
U+20EEE (134894) 𠻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EEE
U+20EEF (134895) 𠻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EEF
U+20EF0 (134896) 𠻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF0
U+20EF1 (134897) 𠻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF1
U+20EF2 (134898) 𠻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF2
U+20EF3 (134899) 𠻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF3
U+20EF4 (134900) 𠻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF4
U+20EF5 (134901) 𠻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF5
U+20EF6 (134902) 𠻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF6
U+20EF7 (134903) 𠻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF7
U+20EF8 (134904) 𠻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF8
U+20EF9 (134905) 𠻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EF9
U+20EFA (134906) 𠻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFA
U+20EFB (134907) 𠻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFB
U+20EFC (134908) 𠻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFC
U+20EFD (134909) 𠻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFD
U+20EFE (134910) 𠻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFE
U+20EFF (134911) 𠻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20EFF
U+20F00 (134912) 𠼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F00
U+20F01 (134913) 𠼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F01
U+20F02 (134914) 𠼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F02
U+20F03 (134915) 𠼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F03
U+20F04 (134916) 𠼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F04
U+20F05 (134917) 𠼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F05
U+20F06 (134918) 𠼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F06
U+20F07 (134919) 𠼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F07
U+20F08 (134920) 𠼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F08
U+20F09 (134921) 𠼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F09
U+20F0A (134922) 𠼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0A
U+20F0B (134923) 𠼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0B
U+20F0C (134924) 𠼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0C
U+20F0D (134925) 𠼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0D
U+20F0E (134926) 𠼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0E
U+20F0F (134927) 𠼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F0F
U+20F10 (134928) 𠼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F10
U+20F11 (134929) 𠼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F11
U+20F12 (134930) 𠼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F12
U+20F13 (134931) 𠼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F13
U+20F14 (134932) 𠼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F14
U+20F15 (134933) 𠼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F15
U+20F16 (134934) 𠼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F16
U+20F17 (134935) 𠼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F17
U+20F18 (134936) 𠼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F18
U+20F19 (134937) 𠼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F19
U+20F1A (134938) 𠼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1A
U+20F1B (134939) 𠼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1B
U+20F1C (134940) 𠼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1C
U+20F1D (134941) 𠼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1D
U+20F1E (134942) 𠼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1E
U+20F1F (134943) 𠼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F1F
U+20F20 (134944) 𠼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F20
U+20F21 (134945) 𠼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F21
U+20F22 (134946) 𠼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F22
U+20F23 (134947) 𠼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F23
U+20F24 (134948) 𠼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F24
U+20F25 (134949) 𠼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F25
U+20F26 (134950) 𠼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F26
U+20F27 (134951) 𠼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F27
U+20F28 (134952) 𠼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F28
U+20F29 (134953) 𠼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F29
U+20F2A (134954) 𠼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2A
U+20F2B (134955) 𠼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2B
U+20F2C (134956) 𠼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2C
U+20F2D (134957) 𠼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2D
U+20F2E (134958) 𠼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2E
U+20F2F (134959) 𠼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F2F
U+20F30 (134960) 𠼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F30
U+20F31 (134961) 𠼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F31
U+20F32 (134962) 𠼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F32
U+20F33 (134963) 𠼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F33
U+20F34 (134964) 𠼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F34
U+20F35 (134965) 𠼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F35
U+20F36 (134966) 𠼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F36
U+20F37 (134967) 𠼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F37
U+20F38 (134968) 𠼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F38
U+20F39 (134969) 𠼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F39
U+20F3A (134970) 𠼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3A
U+20F3B (134971) 𠼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3B
U+20F3C (134972) 𠼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3C
U+20F3D (134973) 𠼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3D
U+20F3E (134974) 𠼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3E
U+20F3F (134975) 𠼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F3F
U+20F40 (134976) 𠽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F40
U+20F41 (134977) 𠽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F41
U+20F42 (134978) 𠽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F42
U+20F43 (134979) 𠽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F43
U+20F44 (134980) 𠽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F44
U+20F45 (134981) 𠽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F45
U+20F46 (134982) 𠽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F46
U+20F47 (134983) 𠽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F47
U+20F48 (134984) 𠽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F48
U+20F49 (134985) 𠽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F49
U+20F4A (134986) 𠽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4A
U+20F4B (134987) 𠽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4B
U+20F4C (134988) 𠽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4C
U+20F4D (134989) 𠽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4D
U+20F4E (134990) 𠽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4E
U+20F4F (134991) 𠽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F4F
U+20F50 (134992) 𠽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F50
U+20F51 (134993) 𠽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F51
U+20F52 (134994) 𠽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F52
U+20F53 (134995) 𠽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F53
U+20F54 (134996) 𠽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F54
U+20F55 (134997) 𠽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F55
U+20F56 (134998) 𠽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F56
U+20F57 (134999) 𠽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F57
U+20F58 (135000) 𠽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F58
U+20F59 (135001) 𠽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F59
U+20F5A (135002) 𠽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5A
U+20F5B (135003) 𠽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5B
U+20F5C (135004) 𠽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5C
U+20F5D (135005) 𠽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5D
U+20F5E (135006) 𠽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5E
U+20F5F (135007) 𠽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F5F
U+20F60 (135008) 𠽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F60
U+20F61 (135009) 𠽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F61
U+20F62 (135010) 𠽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F62
U+20F63 (135011) 𠽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F63
U+20F64 (135012) 𠽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F64
U+20F65 (135013) 𠽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F65
U+20F66 (135014) 𠽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F66
U+20F67 (135015) 𠽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F67
U+20F68 (135016) 𠽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F68
U+20F69 (135017) 𠽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F69
U+20F6A (135018) 𠽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6A
U+20F6B (135019) 𠽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6B
U+20F6C (135020) 𠽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6C
U+20F6D (135021) 𠽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6D
U+20F6E (135022) 𠽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6E
U+20F6F (135023) 𠽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F6F
U+20F70 (135024) 𠽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F70
U+20F71 (135025) 𠽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F71
U+20F72 (135026) 𠽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F72
U+20F73 (135027) 𠽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F73
U+20F74 (135028) 𠽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F74
U+20F75 (135029) 𠽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F75
U+20F76 (135030) 𠽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F76
U+20F77 (135031) 𠽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F77
U+20F78 (135032) 𠽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F78
U+20F79 (135033) 𠽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F79
U+20F7A (135034) 𠽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7A
U+20F7B (135035) 𠽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7B
U+20F7C (135036) 𠽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7C
U+20F7D (135037) 𠽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7D
U+20F7E (135038) 𠽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7E
U+20F7F (135039) 𠽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F7F
U+20F80 (135040) 𠾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F80
U+20F81 (135041) 𠾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F81
U+20F82 (135042) 𠾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F82
U+20F83 (135043) 𠾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F83
U+20F84 (135044) 𠾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F84
U+20F85 (135045) 𠾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F85
U+20F86 (135046) 𠾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F86
U+20F87 (135047) 𠾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F87
U+20F88 (135048) 𠾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F88
U+20F89 (135049) 𠾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F89
U+20F8A (135050) 𠾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8A
U+20F8B (135051) 𠾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8B
U+20F8C (135052) 𠾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8C
U+20F8D (135053) 𠾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8D
U+20F8E (135054) 𠾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8E
U+20F8F (135055) 𠾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F8F
U+20F90 (135056) 𠾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F90
U+20F91 (135057) 𠾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F91
U+20F92 (135058) 𠾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F92
U+20F93 (135059) 𠾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F93
U+20F94 (135060) 𠾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F94
U+20F95 (135061) 𠾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F95
U+20F96 (135062) 𠾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F96
U+20F97 (135063) 𠾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F97
U+20F98 (135064) 𠾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F98
U+20F99 (135065) 𠾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F99
U+20F9A (135066) 𠾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9A
U+20F9B (135067) 𠾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9B
U+20F9C (135068) 𠾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9C
U+20F9D (135069) 𠾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9D
U+20F9E (135070) 𠾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9E
U+20F9F (135071) 𠾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20F9F
U+20FA0 (135072) 𠾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA0
U+20FA1 (135073) 𠾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA1
U+20FA2 (135074) 𠾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA2
U+20FA3 (135075) 𠾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA3
U+20FA4 (135076) 𠾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA4
U+20FA5 (135077) 𠾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA5
U+20FA6 (135078) 𠾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA6
U+20FA7 (135079) 𠾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA7
U+20FA8 (135080) 𠾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA8
U+20FA9 (135081) 𠾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FA9
U+20FAA (135082) 𠾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAA
U+20FAB (135083) 𠾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAB
U+20FAC (135084) 𠾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAC
U+20FAD (135085) 𠾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAD
U+20FAE (135086) 𠾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAE
U+20FAF (135087) 𠾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FAF
U+20FB0 (135088) 𠾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB0
U+20FB1 (135089) 𠾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB1
U+20FB2 (135090) 𠾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB2
U+20FB3 (135091) 𠾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB3
U+20FB4 (135092) 𠾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB4
U+20FB5 (135093) 𠾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB5
U+20FB6 (135094) 𠾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB6
U+20FB7 (135095) 𠾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB7
U+20FB8 (135096) 𠾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB8
U+20FB9 (135097) 𠾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FB9
U+20FBA (135098) 𠾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBA
U+20FBB (135099) 𠾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBB
U+20FBC (135100) 𠾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBC
U+20FBD (135101) 𠾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBD
U+20FBE (135102) 𠾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBE
U+20FBF (135103) 𠾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FBF
U+20FC0 (135104) 𠿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC0
U+20FC1 (135105) 𠿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC1
U+20FC2 (135106) 𠿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC2
U+20FC3 (135107) 𠿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC3
U+20FC4 (135108) 𠿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC4
U+20FC5 (135109) 𠿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC5
U+20FC6 (135110) 𠿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC6
U+20FC7 (135111) 𠿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC7
U+20FC8 (135112) 𠿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC8
U+20FC9 (135113) 𠿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FC9
U+20FCA (135114) 𠿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCA
U+20FCB (135115) 𠿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCB
U+20FCC (135116) 𠿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCC
U+20FCD (135117) 𠿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCD
U+20FCE (135118) 𠿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCE
U+20FCF (135119) 𠿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FCF
U+20FD0 (135120) 𠿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD0
U+20FD1 (135121) 𠿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD1
U+20FD2 (135122) 𠿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD2
U+20FD3 (135123) 𠿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD3
U+20FD4 (135124) 𠿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD4
U+20FD5 (135125) 𠿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD5
U+20FD6 (135126) 𠿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD6
U+20FD7 (135127) 𠿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD7
U+20FD8 (135128) 𠿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD8
U+20FD9 (135129) 𠿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FD9
U+20FDA (135130) 𠿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDA
U+20FDB (135131) 𠿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDB
U+20FDC (135132) 𠿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDC
U+20FDD (135133) 𠿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDD
U+20FDE (135134) 𠿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDE
U+20FDF (135135) 𠿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FDF
U+20FE0 (135136) 𠿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE0
U+20FE1 (135137) 𠿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE1
U+20FE2 (135138) 𠿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE2
U+20FE3 (135139) 𠿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE3
U+20FE4 (135140) 𠿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE4
U+20FE5 (135141) 𠿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE5
U+20FE6 (135142) 𠿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE6
U+20FE7 (135143) 𠿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE7
U+20FE8 (135144) 𠿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE8
U+20FE9 (135145) 𠿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FE9
U+20FEA (135146) 𠿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FEA
U+20FEB (135147) 𠿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FEB
U+20FEC (135148) 𠿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FEC
U+20FED (135149) 𠿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FED
U+20FEE (135150) 𠿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FEE
U+20FEF (135151) 𠿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FEF
U+20FF0 (135152) 𠿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF0
U+20FF1 (135153) 𠿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF1
U+20FF2 (135154) 𠿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF2
U+20FF3 (135155) 𠿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF3
U+20FF4 (135156) 𠿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF4
U+20FF5 (135157) 𠿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF5
U+20FF6 (135158) 𠿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF6
U+20FF7 (135159) 𠿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF7
U+20FF8 (135160) 𠿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF8
U+20FF9 (135161) 𠿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FF9
U+20FFA (135162) 𠿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFA
U+20FFB (135163) 𠿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFB
U+20FFC (135164) 𠿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFC
U+20FFD (135165) 𠿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFD
U+20FFE (135166) 𠿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFE
U+20FFF (135167) 𠿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-20FFF