ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตโนมัติ"

==== คำนาม ====
{{th-noun}}
# [[ความเห็น]][[ส่วน]][[ตัว]], [[ความเห็น]][[โดย]][[ลำพัง]][[ตน]], [[เช่น]][[ใน]][[คำ]][[ว่า]] [[อัตโนมัตยาธิบาย]] [[คือ]] [[อธิบาย]][[ตาม]][[ความเห็น]][[ของ]][[ตน]]
 
===== คำเกี่ยวข้อง =====
 
=== รากศัพท์ 2 ===