ผลต่างระหว่างรุ่นของ "bail"

ลดลง 15,399 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ทำกลับรุ่นแก้ไข 237756 โดย OctraBot (พูดคุย)
(ทำกลับรุ่นแก้ไข 237756 โดย OctraBot (พูดคุย))
==ภาษาอังกฤษ==
==[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]==
===การออกเสียง===
===[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เส[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ย[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]===
* {{IPA|/beɪl/|lang=en}}
*[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{IPA|/beɪl/|lang=en}}
* คำอ่านภาษาไทย: เบลฺ
*[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]คำ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ไทย[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เบลฺ
* คำพ้องเสียง: [[bale]]
*[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]คำพ้[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เส[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ย[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[bale]]
 
==={{หน้าที่-en|นาม}}===
==={{[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]น้[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ท[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]-en|น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]}}===
{{en-noun}}
# {{บริบท|นับไม่ได้|lang=en}} เงิน[[ประกัน]]ตัว
#[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{บริบท|น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้|lang=en}}[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ิน[[ประ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]น]]ต[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]
# {{บริบท|นับไม่ได้|lang=en}} คำ[[อนุญาต]]ให้ประกันตัว
#[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{บริบท|น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้|lang=en}}[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]คำ[[[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]นุญ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ต]]ใ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้ประ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]นต[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]
# {{บริบท|นับได้|lang=en}} (''กีฬา'') ในกีฬา[[คริกเก็ต]] [[เศษ]]ไม้แผ่นเล็ก ๆ ที่อยู่บนไม้ที่[[ปัก]]ไว้สำหรับขว้างลูก
#[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{บริบท|น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้|lang=en}}[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]''[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]''[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ใน[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[คริ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]็ต]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[เศ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]]]ไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้แผ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]นเล็[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ๆ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ท[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ย[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บนไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้ท[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[ป[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]]]ไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้สำ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บข[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ล[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]
 
==={{หน้าที่-en|กริยา}}===
==={{[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]น้[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ท[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]-en|[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ริย[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]}}===
{{en-verb}}
# {{สกรรม}} (''มักใช้ในรูป [[passive]]'') ได้รับ[[อนุญาต]]ให้[[ประกันตัว]]
#[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{ส[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]รร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]}}[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]''[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ใช้ในร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ป[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[passive]]''[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ไ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้ร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]บ[[[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]นุญ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ต]]ใ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]้[[ประ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]นต[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]]]
# {{อกรรม}}, {{สกรรม}} [[วิด]]น้ำออก (จากเรือ เป็นต้น)
#[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]รร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]}},[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]{{ส[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]รร[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]}}[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ิ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]]]น้ำ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]จ[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เรื[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]เป็นต้น[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]
 
====วลี====
====[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]ล[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]====
* [[bail out]]
*[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[bail[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]out]]
 
[[หมวดหมู่:กีฬา (ภาษาอังกฤษ)]]
[[[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]][[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]]]
 
[[ar:bail]]
[[ar[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[bg:bail]]
[[bg[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[br:bail]]
[[br[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[chr:bail]]
[[chr[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[cs:bail]]
[[cs[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[cy:bail]]
[[cy[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[el:bail]]
[[el[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[en:bail]]
[[en[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[eo:bail]]
[[eo[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[et:bail]]
[[et[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[fa:bail]]
[[fa[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[fi:bail]]
[[fi[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[fj:bail]]
[[fj[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[fr:bail]]
[[fr[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[gl:bail]]
[[gl[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[hu:bail]]
[[hu[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[hy:bail]]
[[hy[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[id:bail]]
[[id[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[io:bail]]
[[io[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[it:bail]]
[[it[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ka:bail]]
[[ka[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[kn:bail]]
[[kn[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ko:bail]]
[[ko[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ku:bail]]
[[ku[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[mg:bail]]
[[mg[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ml:bail]]
[[ml[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[my:bail]]
[[my[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[no:bail]]
[[no[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[pl:bail]]
[[pl[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ru:bail]]
[[ru[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[sa:bail]]
[[sa[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[simple:bail]]
[[simple[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[sv:bail]]
[[sv[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[ta:bail]]
[[ta[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[vi:bail]]
[[vi[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[vo:bail]]
[[vo[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]
[[zh:bail]]
[[zh[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:กีฬา]]bail]]