ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะหะหมัด"

(สร้างหน้าด้วย "==ภาษาไทย== ===รากศัพท์=== จาก{{ราก|ar|th}} {{m|ar|ﷴ|tr=มฮมด}} โดยอ่านแบบไม...")
 
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|ar|th}} {{m|ar|ﷴ|tr=มฮมด}} โดยอ่านแบบไม่มีสระ
 
===การออกเสียง===