ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แยกแยะ"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}'
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}')
{{pn}}
# [[กระจาย]][[ออก]][[ให้]][[เห็น]][[ชัดเจน]]
{{ตย|''แยกแยะปัญหาให้เห็นเป็นประเด็น ๆ ไป''}}
988,822

การแก้ไข