ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์พฺระ-ยานพฺร̄ะ-ยาน
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงprá-yaanpra-yaan
ราชบัณฑิตยสภาphra-yanphra-yan
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/pʰra˦˥.jaːn˧/()/pʰra˧.jaːn˧/()

คำนามแก้ไข

พรญาณ

  1. รูปที่เลิกใช้ของ พยาน